I august 2021 lancerede Børne- og Undervisningsministeriet Sprogvurdering.dk , som er en ny it-løsning til understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøjer til dagtilbudsområdet og børnehaveklasseområdet – ’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’.

Onsdag den 27. oktober kl. 14.30 afholdes et webinar for brugere af Sprogvurdering.dk og andre interesserede, hvor der bliver givet en kort demonstration og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til systemet.

Du deltager i webinaret ved at gå ind på dette mødelink https://event.videotool.dk/stil/sprogvurdering


’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’ er to forskningsbaserede sprogvurderingsværktøjer, som TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet har udviklet på vegne af ministeriet.

Sprogvurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-understøttelse FKO Sprogvurdering, som blev lukket i slutningen af 2019.

Kommuner, dagtilbud og skoler kan – som med FKO Sprogvurdering – anvende Sprogvurdering.dk gratis. It-løsningen tilgås gennem Unilogin.

Du kan finde nyheden om lanceringen af Sprogvurdering.dk på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.


Du finder spørgsmål og svar (FAQ) om Sprogvurdering.dk her på viden.stil.dk.

FAQ’en er delt op i disse emner: