Optagelse.dk er en portal til ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser.

For ansøgere til ungdomsuddannelserne er hele ansøgningsprocessen digital, og forældre og vejleder underskriver med NemID. Hvis ansøgeren har et eksamens- eller prøvebevis fra 9. eller 10. klasse fra 2018 eller senere, eleven går i 9. eller 10. klasse, og beviset findes i karakterdatabasen, henter systemet selv eksamenskaraktererne fra karakterdatabasen.

Ansøgere til videregående uddannelser kan søge med deres NemID. Hvis ansøgeren har et eksamensbevis fra 2004 eller senere, og beviset findes i Eksamensdatabasen, henter systemet selv eksamenskaraktererne fra Eksamensdatabasen.

Styrelsen for It og Læring (STIL) driver løsningen og står for udvikling og implementering.

Integration med Optagelse.dk

På nedenstående sider, kan du som systemleverandør læse mere om, hvordan du integrerer med Optagelse.dk.

Årshjul med vigtige datoer for Optagelse.dk

Gennem skoleåret er der vigtige datoer for ansøgere, skolemedarbejdere, den Kommunale Ungeindsats og modtagende institutioner. Du kan i årshjulet for Optagelse.dk se de vigtige datoer.

Miljøer

Optagelse.dk har 4 miljøer. 

MiljøURLBeskrivelse
Prod

https://www.optagelse.dk

Produktionsmiljø
Preprod

https://pp.optagelse.dk

Præ-produktionsmiljø. Anvendes ikke af eksterne.
Test

https://test.optagelse.dk

Primært testmiljø. Kan anvendes af eksterne til integrationstest efter aftale.
Test 2 (int)

https://int.optagelse.dk

Sekundært testmiljø. Kan anvendes af eksterne til integrationstest efter aftale.

Minimum TLS 1.2 fra 1. september 2020

Fra 1. september 2020 skal systemer, der udveksler data med Optagelse.dk, som minimum anvende TLS 1.2.

Optagelse.dk understøtter TLS 1.2 på alle miljøer. Dvs. ændringen kan allerede nu laves i systemer, der udveksler data.
Det er muligt at teste systemer, der skal ændres, mod et af Optagelse.dks testmiljøer, inden systemerne idriftsættes. Skriv til supporten, hvis du vil høre om mulighederne for at test.

Ændringen sker for at leve op til Digitaliseringsstyrelsen tekniske minimumskrav for statslige myndigheder.