Tilmelding til RSS-feed

Søg i karakterdatabasen 

 

Informationerne på denne side retter sig mod systemleverandører på grundskoleområdet. 

Nyt centralt databasesystem til indberetning af standpunktskarakterer og beviser for folkeskolens prøver.

02-03-2017.

Som led i gymnasiereformen indføres digitale beviser i såvel grundskolen som på de gymnasiale uddannelser. Digitale beviser skal sikre mere smidige processer i såvel overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse som i ansøgnings- og optagelsesprocessen til videregående uddannelser.

Til understøttelse af optagelsesprocessen på ungdomsuddannelserne etableres derfor en central databaseløsning, Karakterdatabasen, hvortil alle standpunktskarakterer samt beviser for folkeskolens prøver skal indberettes. Hidtil er karakterer for 8. til 10. klasse blevet indberettet til Optagelse.dk, og denne indberetning vil blive erstattet af indberetningen til Karakterdatabasen, når dette system går i drift i oktober 2017.

Karakterdatabasen bliver desuden en væsentlig komponent i processen omkring uddannelsesparathedsvurderingen i 8. til 10. klasse.

Indberetning til databasen foretages fra skolens elevadministrative system. Indberetningen vil i høj grad ligne karakterindberetningen til statiststik, da det er samme kodestruktur, som ligger til grund Karakterdatabasen. Dog er der den væsentlige forskel, at indberetning fra elevadministrative systemer skal foregå gennem en webservice på BPI Integrationsplatformen.

I skrivende stund er datamodellen og modulet til kvalitetssikring af indberettede data under udvikling. Der vil blive publiceret materiale om webservices, datamodel m.v. på viden.stil.dk, efterhånden som dette foreligger. Det første materiale forventes publiceret sidst i marts.

Tilmelding til RSS-feed

Indhold