Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksamensdatabasen er udviklet for Undervisningsministeriet og drevet af Styrelsen for IT og læring.

Eksamensdatabasen indeholder bevisdata for de gymnasiale uddannelser (GYM), erhvervsuddannelser (EUD), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og forberedende grunduddannelse (FGU).

Bevisdata i Eksamensdatabasen benyttes bl.a. af optagelse.dk i optagelsesprocessen. Det er ikke muligt for privatpersoner at se sit eget indhold på Eksamensdatabasen. Her henvises i stedet til minkompencemappe.dk.


Her på siden findes vejledning til eksterne leverandører, vejledning til datamodtagere og andet relevant information om Eksamensdatabasen.

  • No labels