AMU-bevisarkivet omfatter AMU-beviser, som har været udstedt før den 1. januar 2020, og for hvilke grundlaget for beviserne har været opbevaret i STIL’s centrale systemer. Hvis et sådan uddannelsesbevis bortkommer, skal institutionerne kunne hente et nyt bevis i AMU-bevisarkivet baseret på deltagerens personnummer og udskrive det.