STIL har på opfordring fra leverandørerne lavet en oversigt over de forventede, kommende ændringer i de studieadministrative systemerne, der initieres af ændringer hos STIL. Listen indeholder de kendte ændringer for det kommende år. Der kan løbende ske ændringer i tidspunkter og opgaver. Oversigten forventes opdateret i forbindelse med de kvartalvise leverandørmøder.

På nedenstående oversigt er produkterne Optagelse.dk og Elevdatabasen opdateret siden Leverandørmødet den 8. november 2022.

 Spørgsmål vedr. oversigtsskemaet kan rettes til Jette Røgild (Jette.Roegild@stil.dk).


Produkt

Beskrivelse af ændring samt formål


Hvad kræver ændringen af leverandørerne?Kræver ændringen en tilpasning af grænseflade-beskrivelsen? Hvornår forventes ændringen at være klar til ekstern test? Hvornår forventes ændringen at være i drift?

Hvornår er en evt. deadline for leverandørens skift/tilpasning? 

Hvilket uddannelsesområde  er dette relevant for? 
Datavarehus 


Kursistindberetning (Almen VEU og ÅUE)

Aktivitet under Åben Uddannelse Erhverv skal nu indberettes via Kursistindberetningen

Udvikle et par nye felter til indberetningen.JaQ2 2022Q3 2022September 2022

Almen VEU

Åbne Uddannelse Erhverv

FGU-indberetning

Afdelinger på perioder
Justering af historikperiode


JaQ1 2023Q1 2023

1. marts 2023

FGU (IST+ og Nordplaner)

KarakterdatabasenNye forsøgsfag ifm. velfærdsforsøgNye forsøgsfag kan indberettes

ja

Q3 2022Q4 2022
Folkeskole
EksamensdatabasenBedre validering for EUD-indberetningTilpasning af det der indberettes

Nej

Q4 2022Q1 2023Q1 2023EUD
Understøttelse af gennemsnit for svendeprøve mv. så fulde beviser kan indberettes for bla. frisør- og kosmetikuddannelser Bl.a. udvikling af nogle flere felterjaQ3 2022Q4 2022Q4 2022EUD
Optagelse.dk


GuidanceEffort lukkesSkal anvende ny metode på ftuKUIAnsoegningNej-
 1. oktober 2022
 1. oktober 2022
KUI (den Kommunale Ungeindsats)
CompetenciesService lukkesSkal tilslutte ny IndberetUPV webserviceNej-
 1. august 2022
 1. november 2022
8./9./10. klasse

Ny webservice IndberetUPV til indberetning af UPV

Erstatter CompetenciesService

Tilslutning til IPL.
Indberet oplysninger om, hvilken afdeling (institution) eleven går på ift. de indberettede UPV oplysninger.
Jajuni 2022september 2022
 1. november 2022
8./9./10. klasse

Ny version 1.2 af ftuAnsoegning og ftuKUIAnsoegning

Ansøgere uden MitID/NemID

Justeringer ift. hvilke oplysninger der leveres. Alle systemer skal tilsluttes den nye version, for at kunne modtage ansøgninger fra ansøgere uden MitID/NemIDJaseptember 2022


oktober
2022


1. december10. klasse
GYM
EUD
FGU
KUI (Den Kommunale Ungeindsats)

Ny version 1.3 af ftuKUIAnsoegning

AfhentUPV tilføjes, som erstatter GuidanceEffort

(har tidliger været meldt ud, som en ny webservice HentUPV. Men for at gøre tilslutning og administration af dataadgange simplere, bliver det den af ftuKUIAnsoening webservicen)

Mapning af oplysninger fra webservice til eget system. STIL leverer dokumentation af mapning fra GuidanceEffort til ny service.

Janovember
2022

(forsinket)
december 2022
 1. januar 2023
KUI (Den Kommunale Ungeindsats)
ftuApplicationService lukkesSkal være tilsluttet denne samt de nye ftuAnsoegning og ftuKUIAnsoegning frem til ftuApplicatinService lukkes.Nej-
 1. oktober 2022
 1. oktober 2022

  (forsinket pga. afhængighed til version 1.2 ovenfor. Forventet januar 2023)
10. klasse
GYM
EUD
FGU
KUI (Den Kommunale Ungedsindats)
Lukning af tidligere version af ftuAnsoening (1.0 og 1.1) og ftuKUIAnsoening (1.0, 1.1 og 1.2)Skal tilslutte sig version 1.2 af ftuAnsoening og 1.3 af ftuKUIAnsoeningJa--10. februar 202310. klasse
GYM
EUD
FGU
KUI (Den Kommunale Ungeindsats)

Ny version 1.4 af ftuAnsoegning og ftuKUIAnsoegning

Muligt at hente 1. prioritets ansøgninger til institutioner, når de bliver frigivet efter ansøgningsfristen.

Meddelse om anden aktivitet til KUI og rettidighed ift. ansøgning.

Justeringer ift. oplysninger, der leveres, og ændring af status for en ansøgning.

Alle systemer skal tilsluttes ny version for at kunne modtage ansøgninger til skoleåret 2023/24.

Ja

december 2022


januar 2023


 1. marts 2023


10. klasse
GYM
EUD
FGU
KUI (Den Kommunale Ungeindsats) 

Ny version 1.5 af ftuAnsoegning og ftuKUIAnsoegning

Retskrav

Alle systemer skal tilsluttes ny version for at kunne modtage oplysninger om retskrav.

Jamarts 2023april 2023
 1. juni 2023
GYM

Nødvendige ændringer til ftuAnsoening webservice ift. ansøgning til skoleåret 2024/25Justeringer ift. oplysninger der leveres. JaQ3 2023Q4 2023Januar 202410. klasse
GYM
EUD
Nødvendige ændringer til ftuKUIAnsoening webservice ift. ansøgning til skoleåret 2024/25Justeringer ift. oplysninger der leveres. JaQ3 2023Q4 2023Januar 2024KUI (Den Kommunale Ungeindsats)
UngedatabasenWebservicen til indberetning af Ungdomsuddannelse ændres, så felterne under elementet PraktikSted næsten alle bliver valgfrie felter. Felterne CVRNR og LBRNR vil forsat være obligatoriske.Mindre ændring i webservice, de kan pr. 1/6 undlade at indberette felterne der ikke omhandler CVRNr og LBRNr. Ja1. juni 20221. juni 202231. dec. 2022Ungdomsuddannelser
Bedre fejlbeskederDer forventes en lille udvidelse af antallet af fejlkoder, samt længere og mere uddybende fejlbeskrivelser.Nej1.  september 20221. oktober 20221. oktober 2022Alle
Ophør af praksis om karensperioderDet forventes, at kravet om forsinkelse af afbrud efter GF2 pga. manglende læreplads på EUD bortfalder.Nej1. november 2022 1.  december 20221. januar 2023Ungdomsuddannelse
Udvidelse af webservice til at hente total overblik for elev på uddannelse (på tværs af SA-systemer)Det forventes at åbne mulighed for, at uddannelsesinstitutioner kan spørge på hvilken hændelser (optag/afbrud/gennemført) UDB anser for at være gældende for en elev.Ja1. marts 20231. april 20231. september 2023Data til Institutioner
Retningslinjer for indberetning af udlån og splitDer tilstræbes ens retningslinjer for udlån og split af elever med hensyn til hvilken institution, som skal indberette til UDB.Nej (med mindre der bliver behov for at angive institutionens forhold til eleven).Medio januar 2023 (hvis ændringer er nødvendige)Medio februar 2023 (hvis ændringer er nødvendige)1. juli 2023 (hvis ændringer er nødvendige)Ungdomsuddannelse
Retningslinjer for optagDer tilstræbes mere ens retningslinjer for, hvornår optag sendes på tværs af diverse dataleverandørers systemer.NejPrimo februar 2023Primo marts 20231. juni 2023Alle
Lærepladsen.dk


Lærepladsforhold, version 2

(Ny WS til afhentning af lærepladsforhold som erstatning for tilsvarende i EASY-P)
Skal benyttes fra 1. januar 2023. Version 2 af webservicen er lige på trapperne.Denne opdateres ifm. version releases.Q4 2022Q4 202231. dec. 2022EUD
Unilogin - Unilogin

Medarbejderes mulighed for at anvende privat NemID lukkes.

Når erhvervsidentiteter for MitID introduceres i tredje kvartal 2022, vil dette på sigt erstatte medarbejderes mulighed for at anvende privat NemID og MitID uden tilkobling af en erhvervsidentitet. 

Hvis leverandøren hjælper skolerne med lokale loginløsninger, kan det være, at de skal sørge for, at medarbejderne har en medarbejderrelateret mulighed for 2-faktorlogin

Nej

--Afventer implementering af erhvervsidentiteter i NemLog-inAlle
Den eksisterende Atlas SAML grænseflade til login og autentificering lukkes 15. november 2022Hvis leverandøren er tilkoblet Atlas SAML, skal leverandøren flytte sig til enten en SAML-baseret eller en OIDC-baseret tilkobling til Unilogin BrokerJaQ3 2019Q1 202015. november 2022Alle
Lokale IdP’er der ikke er NSIS anmeldte afkobles Unilogin Broker Hvis leverandøren hjælper skolerne med lokale loginløsninger, skal de sørge for, at loginløsningerne er NSIS anmeldteJa--31. december 2022Alle
SSOproxy lukkes - Den eksisterende SSOproxy grænseflade til login og autentificering lukkes 15. august 2023Hvis leverandøren er tilkoblet SSOproxy, skal leverandøren flytte sig til enten en SAML-baseret eller en OIDC-baseret tilkobling til Unilogin BrokerJaQ2 2022Q2 202215. august 2023Alle
Unilogins Skolegrunddata

Nyt format for uniID

Når den gamle Skolegrunddata-database lukkes, ændres formatet for nye uniID’er. 

Hvis leverandøren har baseret en logik på, at UniID fx er på 8 tegn og er baseret på brugerens fornavn, skal leverandøren tilpasse detteNejQ3 2022Q4 2022XAlle
Lukning af gammel Skolegrunddata-databaseKræver ikke ændringer hos leverandørerne, men gerne hjælp til testNejQ3 2022Q4 2022XAlle
Ny version af wsaIMPORT og wsiEKSPORTKræver tilpasninger hos leverandørerneJaQ4 2022Q4 2022Sandsynligvis medio 2023Alle
ElevdatabasenIndberetningsgrænsefladen forenklet. Fremtidige hændelser kan indberettes (ikke krav). Data er skåret ind til benet i forhold til udmeldte elevtyper og specialer i UMO.  Ikke nogen tekniske ændringer. Forventes at være bagud kompatible, men leverandører kan overveje, om det giver anledning til ændringer.Leverandørerne kan overveje, om der skal ændres.JaJanuar 2023Januar 2023

GYM

Grundskole

Uddannelsesregister (herunder udmelding af Uddannelsesmodellen)Som udgangspunkt fastholdes muligheden for at hente den samlede uddannelsesmodel, men det kan ikke udelukkes at nogle data/tabeller vil udgå eller ændres. Afklares med leverandørerne individuelt eller på et fremtidigt leverandørmøde. Måske. (hvis aktuelt, så omkring Q3, 2023Q1, 2024
Alle • No labels