Skemaet er opdateret den 4. marts 2024.

STIL har på opfordring fra leverandørerne lavet en oversigt med de forventede, kommende ændringer i de studieadministrative systemerne, der initieres af ændringer hos STIL. Listen indeholder de kendte ændringer for det kommende år. Der kan løbende ske ændringer i tidspunkter og opgaver. Oversigten forventes opdateret i forbindelse med de løbende leverandørmøder.

Spørgsmål vedr. oversigtsskemaet kan rettes til Steen Larsen (Steen.Larsen@stil.dk).


Produkt

Beskrivelse af ændring samt formål


Hvad kræver ændringen af leverandørerne?Kræver ændringen en tilpasning af grænseflade-beskrivelsen? Hvornår forventes ændringen at være klar til ekstern test? Hvornår forventes ændringen at være i drift?

Hvornår er en evt. deadline for leverandørens skift/tilpasning? 

Kræver det tilpasning hos Integrations-platformen (IPL)? Hvilket uddannelsesområde  er dette relevant for? 
PrøvebankenBlacklist af ikke-prøveafholdende institutioner og ikke-institutioner.IngenNejAlle
Sprogprøver og indberet.sprogprøver.dkIngen ændringer.IngenNejGrundskole
Testogprøver.dkFolkeskolens Nationale Overgangstest erstatter de nationale test. No-booking som største ændring.IngenNejGrundskole
Netprøver.dkIngen ændringer.Tilskudssystem, herunder aktivitetsindberetning

Ny snitflade til FGU-indberetning, med bedre datavalideringsmuligheder.

FGU-leverandørerne vil skulle integrere til ny indberetningssnitflade.

Ja

Q1 2024

Q1 2024

(evt. pilotdrift på udvalgte institutioner)

Ukendt. 

Det forventes, at anvendelsen af den nye snitflade i en periode vil være frivillig. Herefter kan den blive obligatorisk.

Ja

FGU
Datavarehuset


GYM, herunder GYM-indberetning.

Ingen kendte ændringer.GYM

EUD-indberetning.

Nyt tillæg om lærepladssøgende.

Der er er tale om en ændring, der vil påvirke leverandørernes systemer.JaQ3 2024Q4 2024UkendtJaEUD

FGU-indberetning.

Afdeling på periode.
Afdeling på fravær.
Afdeling på praktikperiode.
Justering af historikperiode.
Uddannelsesversion på elev.


Nej

Q2 2024

Q3 2024


Nej

FGU 

KarakterdatabasenIngen planlagte ændringer.


EksamensdatabasenIngen planlagte ændringer.


AMU-bevisarkivetIngen planlagte ændringer.


Optagelse.dkVersion 1.6 af ftuAnsoegning med nødvendige ændringer til ift. ansøgning til skoleåret 2024/25.

Justeringer ift. oplysninger, der leveres. JaQ4 2023Q4 2023

Marts 2024

v 1.5 vil kunne anvendes frem til november 2024

Ja10. klasse
GYM
EUD
Version 1.6 af ftuKUIAnsoegning med nødvendige ændringer ift. ansøgning til skoleåret 2024/25.Justeringer ift. oplysninger, der leveres. JaQ4 2023Q4 2023

Marts 2024

v 1.5 vil kunne anvendes frem til november 2024

JaKUI (Den Kommunale Ungeindsats)
UPV kan ikke længere hentes via ftuAnsoening og ftuKUIAnsoegningI forbindelse med afskaffelse af UPV lukkes der for, at UPV kan hentes via webservice. Der laves ikke snitfladebeskrivelse.Nej
  1. august 2024
  1. august 2024


Lukning af IndberetUPVI forbindelse med afskaffelse af UPV lukkes for indberetning af forudsætninger til UPV.Nej
  1. august 2024
  1. august 2024


Lukning af version 1.5 af ftuAnsoegning og ftuKUIAnsoegningSkal tilslutte sig version 1.6 af ftuAnsoegning og ftuKUIAnsoegning.Ja--

15. november 2024

Ja10. klasse
GYM
EUD
FGU
KUI (Den Kommunale Ungeindsats)
Version 1.7 af ftuAnsoening med nødvendige ændringer til ift. ansøgning til skoleåret 2025/26.Justeringer ift. oplysninger, der leveres. Herunder afskaffelse af UPV.JaQ4 2024Q4 2024

Marts 2025

v 1.6 vil kunne anvendes frem til november 2025

Ja10. klasse
GYM
EUD
Version 1.7 af ftuKUIAnsoegning med nødvendige ændringer til ift. ansøgning til skoleåret 2024/25.

Justeringer ift. oplysninger, der leveres. Herunder afskaffelse af UPV.

AfventUPV metode afskaffes. Standpunktskarakterer på elever i grundskolen skal hentes fra STIL's Karakterdatabase. 

JaQ4 2024Q4 2024

Marts 2025

v 1.6 vil kunne anvendes frem til november 2025. Der vil dog ikke kunne sendes UPV-data på webservicen.

JaKUI (Den Kommunale Ungeindsats)
Voksenuddannelse.dkÆndringer vedr. webservicen SyncHold.Ny version af SyncHold - mindre ændringer udvidelse af felter.JaQ3 2023Q4 2023December 2023JaAMU/ voksenuddannelse.dk
Ændringer vedr. webservicen SyncTilmelding og HentOpsamledeDataOpdateret version SyncTilmelding og HentOpsamledeData med mindre ændringer som kræver koordinering og overgang for alle samtidigJaQ1 2024Q2 2024

Juni 2024

Præcis dato aftales med leverandørerne


JaAMU/ voksenuddannelse.dk
UngedatabasenUdvidelse af webservice til at hente totaloverblik for elev på uddannelse (på tværs af SA-systemer).

Det forventes at blive muligt for uddannelsesinstitutioner at spørge på, hvilke hændelser (optag/afbrud/gennemført), UDB anser for at være gældende for en elev.

Udgår indtil videre.


Ungdomsuddannelser
UddannelsesGuidenIngen ændringer.


XPRSIngen ændringer.Lærepladsen.dk


Ingen ændringer.


Unilogin

Medarbejderes mulighed for at anvende privat NemID/MitID lukkes.

Når erhvervsidentiteter for MitID introduceres i løbet af 2023, vil dette på sigt erstatte medarbejderes mulighed for at anvende privat NemID og MitID uden tilkobling af en erhvervsidentitet. 

Hvis leverandøren hjælper skolerne med lokale loginløsninger, kan det være, at de skal sørge for, at medarbejderne har en medarbejderrelateret mulighed for 2-faktor login.

Nej

-2024Afventer implementering af erhvervsidentiteter i NemLog-in.NejAlle
Lokale IdP’er, der ikke er NSIS-anmeldte, afkobles Unilogin Broker.

Lokal IdP'er, der kun håndterer elever i grundskolen, er indtil videre ikke omfattet af kravet om NSIS
Hvis leverandøren hjælper skolerne med lokale loginløsninger, skal de sørge for, at loginløsningerne er NSIS- anmeldte.Ja-202331. oktober 2023NejAlle
Ny OIDC-løsning giver mulighed for at tilkoble tjenester til Unilogin Broker med OIDC-standarden (OpenID Connect) med samme muligheder som SAML-tilkoblingen. Der vil være mulighed for at efterspørge både 1-faktor- og 2-faktor login. Der vil blive formidlet et UniID på brugerne, der gør det muligt at få data om brugerne via Unilogins Skolegrunddata, og brugerens aktørtype vil blive videreformidlet.Ja8. august. 20238. august 2023-NejAlle

Lukkes: Atlas SAML 

Den eksisterende Atlas SAML grænseflade til login og autentificering udfases.

Hvis leverandøren er tilkoblet Atlas SAML, skal leverandøren flytte sig til enten en SAML-baseret eller en OIDC-baseret tilkobling til Unilogin Broker. Ja
15. maj 2024Udfases 6 måneder efter at den nye OIDC-løsning kan tages i brug.NejAlle

Lukkes: SSOproxy.

Den eksisterende SSOproxy grænseflade til login og autentificering udfases.

Hvis leverandøren er tilkoblet SSOproxy, skal leverandøren flytte sig til enten en SAML-baseret eller en OIDC-baseret tilkobling til Unilogin Broker.Ja
15. maj 2024Udfases 6 måneder efter at den nye OIDC-løsning kan tages i brug.NejAlle
Unilogins SkolegrunddataNy version af wsaIMPORT og wsiEKSPORT.Kræver tilpasninger hos leverandørerne.JaQ2-Q3 2024Q2-Q3 20246 måneder efter release af nye versioner lukkes de gamle versioner af wsaIMPORT og wsiEKSPORTNejAlle
Elevdatabasen

Elevdata for Grundskolen skal indberettes

Ny integration til Elevdatabasen (hvis der ikke allerede indberettes gym)

JaQ1 2023Q2 2023August 2023Nej

Grundskolen

Indberetning af EUD-elever

Ny integration til Elevdatabasen (hvis der ikke allerede indberettes gym)

Tilpasninger af eksisterende indberetningsservice

JaQ2 2024Q3 2023Ikke fastsat endnu. senere end Q2 2024ikke afklaret

EUD

Uddannelsesregisteret (herunder udmelding af Uddannelsesmodellen)Som udgangspunkt fastholdes muligheden for at hente den samlede uddannelsesmodel, men det kan ikke udelukkes, at nogle data/tabeller vil udgå eller ændres. Afklares med leverandørerne individuelt eller på et fremtidigt leverandørmøde. MåskeQ2 2024

JaAlle
  • No labels