Skemaet er opdateret den 24. maj 2023.

STIL har på opfordring fra leverandørerne lavet en oversigt med de forventede, kommende ændringer i de studieadministrative systemerne, der initieres af ændringer hos STIL. Listen indeholder de kendte ændringer for det kommende år. Der kan løbende ske ændringer i tidspunkter og opgaver. Oversigten forventes opdateret i forbindelse med de løbende leverandørmøder.

Spørgsmål vedr. oversigtsskemaet kan rettes til Jette Røgild (Jette.Roegild@stil.dk).

Produkt

Beskrivelse af ændring samt formål


Hvad kræver ændringen af leverandørerne?Kræver ændringen en tilpasning af grænseflade-beskrivelsen? Hvornår forventes ændringen at være klar til ekstern test? Hvornår forventes ændringen at være i drift?

Hvornår er en evt. deadline for leverandørens skift/tilpasning? 

Hvilket uddannelsesområde  er dette relevant for? 
PrøvebankenBlacklist af ikke-prøveafholdende institutioner og ikke-institutionerIngenNej


Alle
Sprogprøver og indberet.sprogprøverIngen ændringerIngenNej-

Grundskole
Testogprøver.dkFolkeskolens Nationale Overgangstest erstatter de nationale test. No-booking som største ændring.IngenNej


Grundskole

Tilskudssystem

Ny snitflade til FGU indberetning, med bedre datavalideringsmuligheder

FGU-leverandørerne vil skulle integreret til ny indberetningssnitflade.

Ja

Ultimo 2023Primo 2024 (evt. pilotdrift på udvalgte institutioner)Ukendt. 

Det forventes, at anvendelsen af den nye snitflade i en periode vil være frivillig. Herefter kan den blive obligatorisk.

FGU
Datavarehus 


GYM, herunder gym-indberetning

Ingen kendte ændringerEUD-indberetning

Nyt tillæg om lærepladssøgende

Der er er tale om en ændring, der vil påvirke leverandørernes systemerJaOktober 2023December 2023ukendtErhvervsuddannelserne

FGU-indberetning

Afdeling på periode
Afdeling på fravær
Afdeling på praktikperiode
Justering af historikperiode
Udd.version på elev.


JaSeptember 2023

Q3 2023

Forventet oktober 2023

30. september 2023

FGU 

KarakterdatabasenFlere undtagelseskoder ved indberetning af karakterer, så alle lovmæssige undtagelser kan indberettesTager undtagelseskoderne i brug 

Nej

Q4 2022Q4 20221. maj 2023Grundskole
Skoler kan ved opslag på CPR-nr. se alle indberettede karakterer i Karakterdatabasen for de elever, der går på skolen lige nuingen

Nej

Q2 2023Q2 2023ingenGrundskole
EksamensdatabasenJustering af krav til fuldt bevis: Et fuldt bevis skal indeholde mindst 6 fag (fagkoder) og ikke mindst 6 karakterer; fejlkode 112 ændres tilsvarende.Ikke nødvendigt at ændre, men kan med fordel ændres på sigt.JaQ2 2023Q2 2023
Gym
AMU-bevisarkivIngen planlagte ændringer

Optagelse.dk


Ny version 1.5 af ftuAnsoegning og ftuKUIAnsoegning

Retskrav

Alle systemer skal tilsluttes ny version for at kunne modtage oplysninger om retskrav.

Der laves brugergrænseflade til institutionerne på Optagelse.dk, hvor de kan se oplysninger ift. retskrav for deres ansøgere.

Jamarts 2023april 2023

 

GYM
EUD
KUI (Den Kommunale Ungeindsats) 

Lukning af tidligere version af ftuAnsoening (1.2 og 1.4) og ftuKUIAnsoening (1.3 og 1.4)Skal tilslutte sig version 1.5 af ftuAnsoening og ftuKUIAnsoeningJa--

 

10. klasse
GYM
EUD
FGU
KUI (Den Kommunale Ungeindsats)
Nødvendige ændringer til ftuAnsoening webservice ift. ansøgning til skoleåret 2024/25Justeringer ift. oplysninger, der leveres. JaQ3 2023Q4 2023Januar 202410. klasse
GYM
EUD
Nødvendige ændringer til ftuKUIAnsoening webservice ift. ansøgning til skoleåret 2024/25Justeringer ift. oplysninger, der leveres. JaQ3 2023Q4 2023Januar 2024KUI (Den Kommunale Ungeindsats)
Voksenuddannelse.dkÆndringer vedr. webservien SyncHold Ny version af SyncHold-  mindre ændringer udvidelse af felterJaQ3 2023Q4 2023December 2023AMU
UngedatabasenOphør af praksis om karensperioderBehovet på nuværende tidspunkt revurderet. Udgår indtil videre.NejUdvidelse af webservice til at hente total overblik for elev på uddannelse (på tværs af SA-systemer)Det forventes at blive muligt, at uddannelsesinstitutioner at spørge på hvilken hændelser (optag/afbrud/gennemført), UDB anser for at være gældende for en elev.JaQ2 2023Q2 2023FrivilligtUngdomsuddannelser
Retningslinjer for indberetning af udlån og splitBehovet revurderes på nuværende tidspunkt. Udgår indtil videre.
Retningslinjer for optagBehovet revurderes på nuværende tidspunkt. Udgår indtil videre.
UddannelsesguidenIngen ændringerIngenNej---Alle
XPRSIngen ændringer 


Lærepladsen.dkIngen ændringer 

NetprøverIngen ændringer


Unilogin - Unilogin

Medarbejderes mulighed for at anvende privat NemID/MitID lukkes.

Når erhvervsidentiteter for MitID introduceres i løbet af 2023, vil dette på sigt erstatte medarbejderes mulighed for at anvende privat NemID og MitID uden tilkobling af en erhvervsidentitet. 

Hvis leverandøren hjælper skolerne med lokale loginløsninger, kan det være, at de skal sørge for, at medarbejderne har en medarbejderrelateret mulighed for 2-faktorlogin

Nej

-2023/2024Afventer implementering af erhvervsidentiteter i NemLog-inAlle
Lokale IdP’er der ikke er NSIS anmeldte afkobles Unilogin Broker Hvis leverandøren hjælper skolerne med lokale loginløsninger, skal de sørge for, at loginløsningerne er NSIS anmeldte, eller der er ansøgt om dispensationJa-20231. marts 2023Alle
Ny OIDC-løsning giver mulighed for at tilkoble tjenester til Unilogin Broker med OIDC-standarden (OpenID Connect) med samme muligheder som SAML-tilkoblingen. Der vil være mulighed for at efterspørge både1-faktor- og 2-faktorlogin. Der vil blive formidlet et UniID på brugerne, der gør det muligt at få data om brugerne via Unilogins Skolegrunddata, og brugerens aktørtype vil blive videreformidlet.jaQ2 2023Q2 2023-Alle

Atlas SAML lukkes 

Den eksisterende Atlas SAML grænseflade til login og autentificering udfases

Hvis leverandøren er tilkoblet Atlas SAML, skal leverandøren flytte sig til enten en SAML-baseret eller en OIDC-baseret tilkobling til Unilogin Broker. Ja
Q4 2023Udfases 6 måneder efter den nye OIDC løsning kan tages i brugAlle

SSOproxy lukkes

Den eksisterende SSOproxy grænseflade til login og autentificering udfases

Hvis leverandøren er tilkoblet SSOproxy, skal leverandøren flytte sig til enten en SAML-baseret eller en OIDC-baseret tilkobling til Unilogin BrokerJa
Q4 2023Udfases 6 måneder efter den nye OIDC løsning kan tages i brugAlle
Unilogins Skolegrunddata

Nyt format for uniID

Når den gamle Skolegrunddata-database lukkes, ændres formatet for nye uniID’er. 

Hvis leverandøren har baseret en logik på, at UniID fx er på 8 tegn og er baseret på brugerens fornavn, skal leverandøren tilpasse detteNejQ3 2023Q3 2023XAlle
Lukning af gammel Skolegrunddata-databaseKræver ikke ændringer hos leverandørerne, men gerne hjælp til testNejQ3 2023Q3 2023XAlle
Ny version af wsaIMPORT og wsiEKSPORTKræver tilpasninger hos leverandørerneJaQ3 2023Q3 20236 måneder efter release af nye versioner lukkes de gamle versioner af wsaIMPORT og wsiEKSPORT, dvs. forventet forår 2024.Alle
DagtilbudsregisteretNy version af ImportService og ExportServiceKræver tilpasninger hos leverandørerneNejQ1 2023Q1 20232. oktober 2023 lukkes de gamle versioner (v1) af ImportService og ExsportService.

Dagtilbud

Elevdatabasen

Indberetningsgrænsefladen forenklet.

Fremtidige hændelser kan indberettes (ikke krav). Data er skåret ind til benet i forhold til udmeldte elevtyper og specialer i UMO. Ikke nogen tekniske ændringer. Forventes at være bagudkompatible, men leverandører kan overveje, om det giver anledning til ændringer.

Leverandørerne kan overveje, om der skal ændres.JaJanuar 2023Januar 2023

GYM

Grundskole

Uddannelsesregister (herunder udmelding af Uddannelsesmodellen)Som udgangspunkt fastholdes muligheden for at hente den samlede uddannelsesmodel, men det kan ikke udelukkes, at nogle data/tabeller vil udgå eller ændres. Afklares med leverandørerne individuelt eller på et fremtidigt leverandørmøde. MåskeQ2 2024

Alle

  • No labels