Til at understøtte sundhedsmyndighedernes arbejde med at vurdere effekten af genåbningen og mulighederne for at ændre restriktionsniveauet i Danmark har Styrelsen for It og Læring nu brug for oplysninger om sygefravær blandt elever og personale i landets dagtilbud og grundskoler.

På denne side kan du få svar på de spørgsmål som måtte opstå, i forbindelse med indberetningen af disse oplysninger.

Fælles

Efter genåbningen den 15. april 2020 har Styrelsen for It og Læring bistået Sundhedsstyrelsen med at fremskaffe oplysninger om det daglige fysiske fremmøde blandt børn, elever og personale i landets dagtilbud og grundskoler. Oplysningerne tilgår Modelgruppen for COVID-19, der er forankret under Statens Serum Institut, og som løbende laver prognoser for smittens udvikling i Danmark. Oplysningerne er nødvendige for at vurdere effekten af genåbningen og mulighederne for at ændre restriktionsniveauet bredere i Danmark.

Fra uge 25 ændrer STIL efter aftale med KL og Sundhedsstyrelsen indberetningen, så den fremover fokuserer på sygefravær og ikke fysisk fremmøde.

Alle frie og private grundskoler skal indberette oplysninger om sygefravær for elever og personale. Skolerne vil modtage en mail med et link til en indberetningsside hver uge.

Alle kommuner skal indberette oplysninger om sygefravær for:

  • Børn og personale i alle dagtilbud inklusiv dagplejere.
  • Personale i alle deres kommunale grundskoler.

Kommunerne vil modtage en mail med et link til en indberetningsside hver uge.

Personaleantallet angives som antal personer forstået som antal hoveder og ikke fx antal årsværk. Det omfatter alle faggrupper med ansættelse på skolen eller dagtilbuddet, og kan således omfatte lærere og pædagoger, pædagogmedhjælpere samt ledelse, administration, køkken-, rengørings- og servicepersonale m.fl. Det omfatter både fastansat personale og vikarer på såvel fuld tid som deltid.

Registreringsskemaet kan tilgås flere gange. I skal blot trykke på linket i mailen, I har modtaget. Det er først efter tryk på 'Afslut' at de indtastede oplysninger sendes til Styrelsen for IT og Læring. Herefter kan I ikke længere tilgå skemaet.

Vær opmærksom på, at linket i mailen er unikt og derfor ikke skal deles med andre afdelinger eller skoler

Kommuner samt private og frie grundskoler kan få en udskrift af deres indberetning. Dette gøres ved at klikke på det lille printer ikon  på den sidste side i indberetningen, inden der klikkes på ”Afslut”.

For kommuner

Alle kommuner skal indberette oplysninger om kommunale grundskoler samt dagtilbud inklusive dagplejere i kommunen.

For de kommunale grundskoler skal kommunerne kun indberette oplysninger om sygefraværet for personalet. Konkret er der brug for oplysninger om antal sygefraværende personaler per dag og antal personaler i alt. Kommunerne skal desuden indberette antal kommunale grundskoler, som der er indberettet tal for. Oplysningerne skal indberettes som det samlede antal for hele kommunen.

For dagtilbud inklusive dagplejere skal kommunerne både indberette oplysninger om sygefraværet for børn og personalet. Der er brug for oplysninger om antal sygefraværende børn og personaler per dag samt antal børn og personaler i alt.

Desuden skal kommunen indberette oplysninger om antal daginstitutioner og antal dagplejere. Oplysningerne skal indberettes som et ’samlet tal’ for hele kommunen

For frie og private grundskoler

Alle frie og private grundskoler skal indberette oplysninger om sygefravær for elever og personaler til STIL.

Skoler, der også har dagtilbud på deres matrikel, skal kun indberette oplysninger om elever og personale i skolen. Oplysningerne om børn og personale i dagtilbuddet håndteres af kommunerne.

Der skal indberettes oplysninger om sygefravær for børn og personaler per dag samt antal børn og personaler i alt. Antallet skal indberettes på de enkelte klassetrin for normalklasser og på skoleniveau for specialklasser.

Antal specialklasseelever med sygefravær skal registreres samlet uden klassetrin.

Når der i registreringsskemaet spørges til specialklasseelever, er det ikke elever, der er inkluderet i normalklasser, men kun de elever der går i rene specialklasser. Elever, der er inkluderet i normalklasserne, skal tælles med som normalklasseelever.

Med skolestartere menes elever, der starter i 0.klasse efter sommerferien, men som officielt er startet i SFO/forskole.