Alle skal vedhæfte studievalgsportfolien. Ansøgningen er først gyldig, når studievalgsportfolien er vedhæftet.

For langt de fleste er studievalgsportfolien, det eneste bilag der skal vedhæftes.

Andre bilag kan fx være udskrifter af karakterer (hvis der er fejl i de registrerede karakterer) eller besked om adresseændring. 

Dokumentation for ordblindhed og diagnoser må ikke uploades som bilag, men skal sendes med posten.