I kan hente studievalgsportfolien på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Studievalgsportfolio

Når I har udfyldt studievalgsportfolien, skal I gemme det som en PDF-fil for, at det kan uploades som bilag til ansøgningen. 

I kan læse mere om udfyldelsen af studievalgsportfolien i artiklen Studievalgsportfolio på UddannelsesGuiden.