Der er pr. 1. juni 2017 ændret driftmiljø for følgende historiske UNI-Login Webservices.

  • ws04
  • ws05
  • ws07
  • ws09
  • ws99

Som udgangspunkt er ændringen transparent i forhold til aftagerne af webservices, men i særlige tilfælde kræves der ændringer, som skal udføres af en programmør.

Vejledning til programmører vedrørende miljøændringen

I forbindelse med ændringen af driftmiljøet for en række historiske UNI-Login webservices sker der en implicit opgradering af application serveren, som afvikler disse webservices. Dette medfører en række stramninger i SOAP-laget, som potentielt kan give problemer for "løse" implementeringer af UNI-Login Webservice-klienter.

Opleves der problemer med kald mod webservices i det nye miljø, bør programmøren således sikre, at klienten er robust i forhold til følgende forhold:

  1. Korrekt rækkefølge af parametre er ikke længere tilstrækkeligt i udformningen af kald til de nævnte webservices. Navngivningen af XML-elementer skal i modsætning til tidligere overholde definitionerne i i WSDL grænsefladebeskrivelsen for den aktuelle webservice. 

  2. XML Namespace prefix-navnene ændres dynamisk. Implementeringer, der tolker ud fra statiske prefix-navne, vil ikke virke. Eksempelvis skifter prefix for SOAP-namespace fra "soapenv" til "env".