Før målingen

Læs om nødvendige forberedelser før målingen kan startes

Under målingen

Her kan du læse om, hvordan målingen gennemføres

Rapporter og resultater

Her kan du læse om klasse- og skolerapporter