Der skal for 9. og 10. klasser overføres forudsætninger til Optagelse.dk to gange om året.
Den første parathedsvurdering og den afsluttende parathedsvurdering, begge perioder er afgrænsede perioder med deadlines der skal overholdes.


På grund af ovenstående potentielle udfordringer anbefaler vi, at du sender fra jeres egne systemer senest dagen før fristen.


Første parathedsvurdering

Standpunktskarakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for 8., 9. og 10. klasse skal være overført senest den 1. december 2020 til den første uddannelsesparathedsvurdering.
Oplysningerne er nødvendige for den automatiske uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk, og for at vejlederne kan lave den første vurdering, som skal være afsluttet medio januar. Det er vigtigt, at du overfører oplysninger for alle elever; også elever, som er karakter- og prøvefritaget.

Vær særligt opmærksom på at hver gang der overføres karakterer til en enkelt ansøgning eller hel klasse, genberegnes den automatiske parathedsvurdering for den enkelte elev/hele klassen, så alle kommentarer og vejleders vurderinger til den første parathedsvurdering nulstilles/slettes. Det er derfor vigtigt, at du kun overfører karakterer i samarbejde med KUI/vejleder, hvis du overfører karakterer efter fristen på en elev.Afsluttende parathedsvurdering

Standpunktskarakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for 9. og 10. klasse skal være overført senest den 27. maj 2021 til den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering. 

Da 8. klasser har en løbende opdatering af standpunktskarakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger, er der som sådan ikke en afsluttende uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk, men en retvisende og aktuel vurdering skal for 8. klasse skal være overført senest den 15. juni 2021 til Optagelse.dk


Vær særligt opmærksom på at hver gang der overføres karakterer til en enkelt ansøgning eller hel klasse, genberegnes den automatiske parathedsvurdering for den enkelte elev/hele klassen, så alle kommentarer og vejleders vurderinger til den afsluttende parathedsvurdering nulstilles/slettes. Det er derfor vigtigt, at du kun overfører karakterer i samarbejde med KUI/vejleder, hvis du overfører karakterer efter vejleder har foretaget en evt. afsluttende helhedsvurdering.

Sådan gør du

 1. Overfør oplysningerne til Optagelse.dk fra jeres elevplan- og elevadministrative system.
  Kontakt jeres systemleverandør, hvis du har spørgsmål til, hvordan oplysningerne overføres fra jeres system.

  Bruger jeres skole www.karakterdatabasen.dk til indberetning af karakterer, skal du først indberette standpunktskarakterer til Karakterdatabasen.

  Se i denne vejledning hvordan du foretager vurderingen af personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger i Optagelse.dk, hvis jeres skole IKKE har et elevplansystem til overførsel af disse oplysninger.

 2. Log ind på Optagelse.dk
  Sådan logger du ind.

 3. I topmenuen Institution skal du vælge Elevoversigt. 4. Vælg den klasse, der skal opdateres.

 5. Klik på Hent karakterer for hele klassen for at overføre karaktererne.
  Bemærk: Hvis der er elever i klassen, som ikke skal have karakterer, skal du på den enkelte elev under fanen Karakterer sætte flueben ud for Ingen karakterer.
  Har du sat flueben i Ingen karakterer for en elev, skal du sætte de faglige forudsætninger manuelt på fanen Parathedsvurdering. Du skal angive, om eleven opfylder de faglige forudsætninger for alle tre uddannelsestyper ved at markere Ja eller Nej.
  Du skal sætte et flueben i Fritaget for uddannelsesparathedsvurdering, hvis eleven er fritaget.  6. Kontroller at elevernes opfyldelse af kravet om prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk (2. fremmedsprog) er korrekt nederst på fanen Karakterer.
  Markeringen sættes automatisk, hvis der er standpunktskarakterer i et at fagene. For elever med flueben i Ingen karakterer skal du selv sætte markeringen.

 7. Kontroller at personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger er overført til Optagelse.dk fra jeres elevplansystem, ved at åbne fanen Parathedsvurdering på de enkelte elever i klassen.

 8. Gentag for hver af dine klasser.


Parathedsvurderingen er låst

Karakterer mangler eller er forkerte på elev

Karakterer mangler eller er forkerte for hele klassen

Det er ikke muligt, at rette karakterer på Optagelse.dk