Hvis andre har adgang til den computer, hvor du bruger tjenester fra Styrelsen for It og Læring, anbefaler vi, at du efter brug sørger for:

Anvender du en offentlig computer, for eksempel på et bibliotek eller en skole, bør du også følge de anbefalinger og regler de har, omkring brug af deres it udstyr.

Spørg en IT-ansvarlig hvor du bruger computeren til råds, hvis du er i tvivl om nogle af ovenstående punkter.


Slet midlertidige internetfiler