Hvis man vil finde de ikke-godkendte læresteder/produktionsenheder, skal man lave en søgning på læresteder uden givne godkendelser.

Mediegrafikeruddannelsen er f.eks. et af de områder, hvor det stadig er og har været svært at finde praktikplads.

Følgende søgning ønskes udført:

Hvilke læresteder i Odense er ikke godkendt til men kunne tænkes at have potentiel interesse i at blive uddannelsessted for mediegrafikerelever?

Når man vil fremsøge disse læresteder, skal man ikke i grundsøgebilledet indtaste, at de skal være godkendt til uddannelsen.

Man skal i stedet overveje, hvilke brancher der kunne være interesserede i at uddanne en mediegrafikerelev. Disse elever vil typisk finde ansættelse på reklamebureauer, i multimedievirksomheder, på dagblade eller grafiske tegnestuer - eller de er ansat i større virksomheders kommunikations- og informationsafdelinger.

Hvis man skal finde potentielle læresteder til mediegrafikerelever, er det derfor ikke nok kun at søge på én branchekode. Der må laves en søgning, hvor alle relevante branchekoder indgår.

HUSK: Uddannelseskoder og branchekoder er IKKE det samme.

Her vil der blive vist, hvordan man udfører søgningen på læresteder i Odense med mindst 5 ansatte og med branchekoderne 731110, reklamebureauer, og 5813, udgivelse af aviser og dagblade, som eksempel:

Luk grundsøgebilledet SL1 op, indtast postnummerintervallet og tallet 5 I første intervalfelt ved ”Antal ansatte”.

Indtast 731110 og 5813 – adskilt af komma – i indtastningsfeltet ved branche.

Man kan lukke værdilisten op, hvis man har brug for hjælp til branchekoderne.

Klik på ”Næste”. 

Derefter vælges ”uden givne godkendelser” og derefter indtastes 1525 under ”Uddannelse (og spec.)”, og i rullegardinmenuen i feltet ovenover vælges ”ingen godkendelser har på bestemt uddannelse, speciale”. 

Vejledningen i højre side viser de fire søgemuligheder, som kan vælges i drop down’en.

Men hvad er forskellen mellem at søge på læresteder, der ingen godkendelser har på bestemt uddannelse, speciale og ingen aktive, igangværende godkendelser har på bestemt uddannelse, speciale.

Hvis man søger på sidstnævnte, kan man i søgeresultatet få læresteder, hvor der godt kan være godkendelser til mediegrafiker, men hvor godkendelserne er passive eller udløbne.