Uddannelseselementet ’Skoleophold’ har fået et nyt felt, Antal hele skoledage i perioden. I dette felt skal du angive, hvor mange dage under skoleopholdet eleven udelukkende har været på skole uden at møde i praktik.


Antallet af dage skal bruges til at beregne antallet af ikke-bonusgivende dage i praktikperioder, hvor elever dels er i praktik og dels på skoleophold.

Bemærk, at du blot skal angive dage med undervisning i feltet Antal hele skoledage i perioden på elementet ’Skoleophold’, dvs. som regel maks. fem på en uge.

Lørdage og søndage uden undervisning indgår nemlig i beregningen af antallet af dage i den samtidige praktikperiode. Dvs. de er bonusgivende, selvom eleven hverken er på skole eller på arbejde, men holder fri i weekenden.

Når perioden for ’Praktik i virksomhed’ er ved at være forbi, tælles dagene fra de samtidige skoleophold sammen og angives i elementet ’Praktik i virksomhed’ i feltet Antal ikke-bonusgivende dage i perioden.

Indtil egu-portalen version 18.1 er tilgængelig, kan du evt. notere antallet af hele skoledage i perioden i feltet ’Kommentar’.