Sådan udfylder I ansøgningen

Ansøgningen skal være underskrevet senest den 1. marts. Det er dig som forælder, der har ansvar for at ansøgningen er underskrevet inden fristen.
Fra den 1. januar kan I udfylde ansøgningen, men den kan først underskrives fra den 2. februar.

I kan læse om adgangskrav til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser på UddannelsesGuiden.

I har to muligheder for at logge på:

 • enten kan I bruge dit barns UNI-Login
  • Skal bruges for at kunne uploade studievalgsportfolien og eventuelle andre bilag. Du kan også underskrive ansøgningen.
 • eller I kan vælge at logge på via forældrelogin med en forældres NemID
  • Forældrelogin kan kun bruges til at underskrive ansøgningen

Problemer med at logge på?

 • Udfyld jeres mailadresser og telefonnumre

Navn og adresse er udfyldt på forhånd af dit barns skole. Der er ikke altid oplysninger om begge forældre. Det er ikke et problem i forhold til at kunne underskrive ansøgningen.

Fejl i oplysningerne eller andre spørgsmål til de personlige oplysninger?

 • Kontroller at karaktererne er registreret rigtigt
 • Kontroller at tysk eller fransk er markeret korrekt nederst på siden

Fejl i karakterer eller andre spørgsmål til karakterer og gennemsnit?

 • Se om dit barn er vurderet uddannelsesparat til det eller de uddannelsesønsker, han eller hun har

Hvis dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser, men opnår 6,0 eller mere i gennemsnit af de lovbundne prøver, bliver vurderingen ikke-uddannelsesparat annulleret.

Spørgsmål vedrørende parathedsvurderingen?

 • Under Uddannelsesområde skal I vælge om dit barn vil søge erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller 10. klasse
 • I skal klikke på den skole, som dit barn vil søge ind på for at komme videre i ansøgningen
 • I kan slette en valgt uddannelse ved at klikke på uddannelsen i prioriteringslisten. Klik derefter på skraldespanden

Se korte videoer og forklaringer på hvordan I udfylder udddannelsesønsker

 • Det er et krav, at I vedhæfter dit barns studievalgsportefolio. Læs om studievalgsportefolien
 • Når I har tjekket alle fanebladene igennem og tilføjet uddannelsesønsker og vedhæftet studievalgsportefolio, er ansøgningen færdig og klar til underskrift
 • Dit barn kan godkende ansøgningen ved at klikke på knappen Godkend uddannelsesplan
 • Mindst én forælder skal underskrive ansøgningen.
  • Vil begge forældre underskrive, skal det gøres samme dag
  • Begge forældre kan underskrive, selvom det kun er den ene forælder, der står under de personlige oplysninger

Problemer med underskrift eller spørgsmål om studievalgsportfolio og bilag?

Når du som forælder har underskrevet med NemID, er ansøgningen sendt.

Se hvordan I kan kontrollere, at ansøgningen er sendt

Se her hvad de forskellige statusser i ansøgningen betyder

I kan selv ændre i ansøgningen, indtil I har underskrevet den.

Har I underskrevet ansøgningen kan, der i nogle tilfælde laves ændringer.

Se hvordan I kan lave ændringer, hvis I har underskrevet

Se hvordan I udfylder ansøgningen

Se videoer om udfyldelse af udddannelsesønsker


Brug for mere hjælp?


I skal som udgangspunkt selv orientere jer om, hvordan I ansøger. Har I spørgsmål til dit barns valg af uddannelse, kan I læse artikler og se videoer omkring emnet i temaet til forældre på UddannelsesGuiden og kontakte eVejledning.

Har I spørgsmål til ansøgningen af teknisk karakter, kan I kontakte supporten på tlf. 7021 2151

I skal kontakte vejlederen på dit barns skole, hvis der er noget i ansøgningen, I er i tvivl om.

Har I spørgsmål til ansøgningen af teknisk karakter, kan I kontakte supporten på tlf. 7021 2151