I søgeloggen kan du skabe dig et overblik over virksomheder, som du planlægger at kontakte. Ved at angive en status på din kontakt til virksomheden, kan du dokumentere din søgeaktivitet. Selve kontakten til virksomheden sker ikke via søgeloggen.


Få adgang til søgeloggen


Tilføj virksomheder til søgeloggen


Giv virksomhederne en status (Så du kan huske, hvad du skal)

Bemærk: Din skole kan se denne dato. Du kan derfor bruge status ”Søgt” til at dokumentere din praktikpladssøgning over for skolen. Skolen kan bruge datoen til at vurdere, om du er aktivt praktikpladssøgende og dermed opfylder én af betingelserne for skolepraktik. Kontakt din skole for at høre hvordan de vurderer, om du er aktivt praktikpladssøgende.


Tilføj dokumenter og noter