Skal I videresende mange ansøgninger, fordi I f.eks. er overansøgt, kan I se her, hvordan I vælger den bedste form for videresendelse


Send til samme udbudstype (send flere ansøgninger på en gang)

Har I en eller flere ansøgere, der skal videresendes til en anden institution med samme udbudstype f.eks. i forbindelse med fordelingsudvalgets afgørelse. Kan I med fordel vælge flere ansøgninger på én gang, hvis de skal sendes det samme sted hen, og vælge videresendelsen Anden institution med samme udbudstype

Det er f.eks., hvis stx, htx eller hhx ansøgninger skal sendes til en anden institution med stx, htx eller hhx udbud.


Send til andet ønske på prioritetslisten (kun 1 ansøgning)

Har I en eller flere ansøgere, der skal videresendes til et andet ønske på ansøgerens prioritetsliste, kan I kun vælge 1 ansøger af gangen. Herefter skal I vælge videresendelsen Et af ansøgerens andre uddannelsesønsker.


Ansøgningen skal sendes fra en udbudstype til en anden (kun 1 ansøgning)

Skal I videresende en ansøgning eller flere ansøgninger til en anden uddannelsestype f.eks. fra stx til eud, skal I videresende til den kommunale ungeindsats, som skal lave et omvalg for ansøgeren. Når I videresender til den kommunale ungeindsats, kan der kun sendes 1 ansøgning af gangen.

Det vil sige, at skal ansøgningen skifte udbuds-/uddannelsestype, skal ansøgningen videresendes til den kommunale ungeindsats, og I skal vælge videresendelsen Den kommunale ungeindsats.