På denne side kan du blandt andet læse mere om: Hvad betyder det nye Unilogin for brugerne? Hvad er Elevadgang? Hvordan skal en lærer hjælpe elever med at nulstille en adgangskode, hvordan hjælper en forælder sit barn med Unilogin adgangskode?

Indholdet er målrettet skolens brugeradministratorer, lærere og elever/studerende/børn.

Se også ny side om adgangskodeskift i Unilogin

Projektleder, It-ansvarlig, leverandør - tekniske informationer

Alle tekniske oplysninger om det nye Unilogin kan findes her.

Datoer og generelle spørgsmål

Hvornår skal vi skifte adgangskode?

Du kan skifte din Uniloginadgangskode når du vil.

Det planlagte tvunget skift af adgangskoder i Unilogin udskydes indtil situationen omkring coronavirus er normaliseret.

Se og bliv opdateret på driftsinfo

Læs mere om adgangskodeskift

Problemer med at logge ind

Gå til afsnittet for

For at finde svar på spørgsmål vedr. loginproblemer.

Hvor tit skal man skifte adgangskode?

Hvis du har mistanke om, at der er andre end dig selv som kender din adgangskode er det en god ide at skifte den med det samme.

Grundskoleelever

 • Når en elev går fra indskoling til mellemtrin, skal eleven skifte adgangskode indenfor 30 dage.
 • Når en elev går fra mellemtrin til udskoling, skal eleven skifte adgangskode indenfor 30 dage.
 • Efter 7. klasse skal koden skiftes en gang om året (365 dage). Den enkelte Unilogin-bruger modtager - inden udløbet - en varsling om, at adgangskoden snart skal skiftes.

Studerende på gymnasie eller lignende uddannelse

 • Studerende skal skifte deres adgangskode en gang om året (365 dage). Den enkelte Unilogin-bruger modtager - inden udløbet - en varsling om, at adgangskoden snart skal skiftes.

Ansatte og forældre

 • Ansatte og forældre skal skifte deres adgangskode en gang om året (365 dage). Den enkelte Unilogin-bruger modtager - inden udløbet - en varsling om, at adgangskoden snart skal skiftes.

Læs den fulde adgangskode politik her

Hvor finder man en helt ny brugers adgangskode?

Børn, elever og studerende (Eks. nye indskolingselever eller studerende der netop er blevet oprettet for første gang i Unilogin)

 • Unilogin brugeradministrator kan på ba.emu.dk>Mine brugere>Elevers Adgangskoder>vælge en klasse eller hold (der er også en søgefunktion)> finde elevernes adgangskoder, som kun kan bruges ved første login, listet til højre.
 • I nogle tilfælde vil adgangskoden (som kun kan bruges ved første login) også fremgå af det administrative system som brugeren er blevet oprettet i.

Medarbejder (som ikke er oprettet i Unilogin i forvejen)

 • Skal anvende sit NemID (Personligt eller medarbejdersignatur med CPR) til at skifte sin adgangskode.
 • En Unilogin brugeradministrator kan i en kort periode logge på ba.emu.dk>bestillingsoversigt og aflæse den nye medarbejders adgangskode (som kun kan bruges ved første login).
 • Har/vil medarbejder ikke anvende NemID - skal brugeradministrator kontakte STIL Support - se venligst denne vejledning.
 • I nogle tilfælde vil adgangskoden (som kun kan bruges ved første login) også fremgå af det administrative system som brugeren er blevet oprettet i.

Første indlogning

Når brugeren anvender sit nye Unilogin brugerid og adgangskode første gang, vil de blive bedt om at skifte adgangskode med det samme.  Denne udleverede adgangskode bliver også kaldt engangskode eller initialkode.

Hvad er elevadgang.unilogin.dk?

Elevadgang.unilogin.dk er en ny hjemmeside (tjeneste) udelukkende for medarbejdere. Det er på Elevadgang.unilogin.dk, at en pædagogisk medarbejder - eksempelvis en klasselærer kan hjælpe elever i egne klasser og hold med at:

 • Give adgang med et tilnærmet to-faktor login (det betyder at eleven får løftet sikkerhedsniveauet og kan arbejde indhold der er personfølsomt)
 • Se brugernavn
 • Hjælpe til at skifte adgangskode

En Unilogin brugeradministrator kan hjælpe alle elever med at:

 • Give adgang med et tilnærmet to-faktor login (det betyder at eleven får løftet sikkerhedsniveauet og kan arbejde indhold der er personfølsomt)
 • Se brugernavn
 • Hjælpe til at skifte adgangskode
 • Indstille adgangskodepolitik
 • Spærre adgangen med Unilogin brugernavn og adgangskode (IKKE spærring i lokale loginløsninger) for den enkelte elev

Bemærk

Som brugeradministrator skal du bruge den grå knap på forsiden, for at logge ind:

Hvornår og hvor kan man tilgå Elevadgang.unilogin.dk?

Der blev åbnet for Elevadgang.stil.dk den 23. januar 2020.

 • Allerede nu kan en brugeradministrator indstille elevers adgangskodepolitik for den enkelte elev. Så en indskolingselev f.eks. kan anvende adgangskodepolitik, der svarer til mellemtrinnet eller omvendt. Læs den fulde adgangskodepolitik her
Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk?

Alle medarbejdere, der er registreret som lærer i en klasse i skolens elevadministrative system, vil have adgang til det nye elevadgang.unilogin.dk. En lærer har adgang til at se og administrere elever i egne klasser og hold. Dette styres via det administrative system på den enkelte skole.

En medarbejder med brugeradministratorrettighed har også mulighed for at logge ind på elevadgang.unilogin.dk og har samme muligheder som lærerne, blot på tværs af alle klasser/hold på institutionen. Dvs. de kan se alle eleverne.

Vær opmærksom på, at en brugeradministrator ikke længere vil kunne trække lister over adgangskoder, da adgangskoder er private.

Bemærk

Som brugeradministrator skal du bruge den grå knap på forsiden, for at logge ind:

Hvad er Lokal IdP (lokal loginløsning)?

En lokal IdP betyder egentlig en lokal loginløsning. Det vil sige at der anvendes et lokalt brugernavn og adgangskode.

Din skole/kommune kan have valgt, at du skal anvende lokal loginløsning fremfor Unilogins loginløsning.

 • Hvis du anvender lokal loginløsning, kan din skole/kommune oplyse jer om, hvordan det fungerer, altså hvilke brugernavn og adgangskoder i skal anvende i stedet for Unilogins og hvordan du kommer til den lokale loginløsning.
 • Man kan ikke anvende elevadgang.stil.dk til at hjælpe elever til at få ny adgangskode i en lokal loginløsning.
Hvordan logger man ind med lokal IdP (lokal loginløsning)?

Du kan logge ind med en lokal loginløsning på to måder

Gå til en side med Unilogin, f.eks. mitunilogin.

 • Login ved at vælg lokal loginløsning fra liste
  1. På loginbilledet skal du trykke på 'Log ind med f.eks. NemID'
  2. På næste side vil du se en liste over de kommuner og skoler som har egen lokale loginløsning. Vælg din på listen.

 • Login ved at indtaste brugernavn til lokal loginløsning direkte i loginbilledet
  1. I loginbilledet udfylder du Brugernavn med [brugernavn til lokal loginløsning]@[domæne].
  2. Tryk næste
  3. Du bliver sendt videre til den lokale loginløsning for indtastning af adgangskode.

Spørg din IT-ansvarlige på skolen/i kommunen, hvis du er i tvivl om hvordan du skal logge ind.

For elever/studerende/børn 

Jeg kan ikke logge ind?

Er du elev eller studerende og har brug for hjælp til dit Unilogin, skal du spørge din lærer eller nærmeste underviser som kan hjælpe dig videre.

Hvad sker der for mig som elev/studerende/barn?

Fra den 18. februar skal du logge ind med Unilogin på en ny måde.

I stedet for at skrive brugernavn og adgangskode i samme billede, skal du nu først indtaste dit brugernavn og trykke næste, og efterfølgende indtaste din adgangskode.

Du skal bruge det samme brugernavn og den adgangskode, du har i dag, for at logge ind.

Glemmer du din adgangskode til Unilogin, kan din lærer hjælpe dig.

For brugeradministratorer 

Problemer med at logge ind

Bemærk

Hvis skolen benytter lokal loginløsning - fx fra kommunen, skal I kontakte leverandøren heraf for at få hjælp (det kan fx være kommunes IT-afdeling).


Der kan opstå forskellige fejlbeskeder ved problemer med at logge ind med Unilogin. Se fejlbeskeden til venstre her under, og mulige årsager til højre.

FejlMulige årsager

Dit brugernavn blev ikke fundet

Prøv igen.

Brugeren skriver forkert brugernavn

Hvis personen er over 15 og har NemID, kan man benytte "Jeg kender ikke mit brugernavn" fra login-forsiden, for at få vist sit brugernavn.

Brugeren er ikke oprettet i Unilogin

Undersøg om brugeren er registreret i skolens administrationssystem.

På ba.emu.dk kan du se, om brugeren er med i seneste import fra jeres administrationssystem ved at klikke

Import → Vis importerede → Vælg import fra jeres administrationssystem → undersøg om du kan finde brugeren på listen


Hvis ikke brugeren findes, skal du kontakte leverandøren af jeres administrationssystem for at få hjælp til problemet.

Brugeren er tilknyttet skolen via CSV-import

Import fra CSV-fil er udfaset og brugere kan have problemer med login.

Du kan se de csv-importerede brugere i ba.emu.dk → Import → Vis importerede → vælg csv-importen.

 1. Noter brugerne som fortsat skal være tilknyttet skolen
 2. Slet csv-importen
 3. Registrer brugerne i jeres administrationssystem som skolens øvrige brugere - eller direkte på ba.emu.dk, hvis I kun bruger manuel tilknytning.
Brugeren er ikke CPR-identificeret i Unilogin

Undersøg om brugeren er korrekt registreret i jeres administrationssystem


Der skete en fejl

Denne bruger er ikke tilknyttet Unilogin

Brugeren benytter MedarbejderNem ID som ikke er CPR-identificeret

En årsag fejl kan være, at brugeren benytter et medarbejder-NemID til indlogning, som ikke er registreret med brugerens CPR-nummer.

Undersøg om brugerens private NemID virker uden problemer. Hvis det gør, skal I have fat i den person som er ansvarlig for udstedelse af medarbejder-NemID og få ham/hende til at hjælpe med at tilføje CPR-nummer på brugerens medarbejder-NemID.

Brugeren er ikke CPR-identificeret i Unilogin
 • Undersøg om brugeren er korrekt registreret i jeres administrationssystem.
 • Hvis brugeren har mere end ét brugernavn, hvor det ene er korrekt identificeret med CPR-nummer men det andet ikke er, skal I sikre jer, at brugeren benytter det korrekte (CPR-identificerede) Unilogin:

Hvis personen er over 15 og har NemID, kan man benytte "Jeg kender ikke mit brugernavn" fra login-forsiden, for at få vist sit brugernavn.


Brugeren er tilknyttet skolen via CSV-import

Import fra CSV-fil er udfaset og brugere kan have problemer med login.

Du kan se de CSV-importerede brugere i ba.emu.dk → Import → Vis importerede → vælg csv-importen.

 1. Noter brugerne som fortsat skal være tilknyttet skolen
 2. Slet CSV-importen
 3. Registrer brugerne i jeres administrationssystem som skolens øvrige brugere - eller direkte på ba.emu.dk, hvis I kun bruger manuel tilknytning.

Der skete en fejl

Der er ingen aktører tilknyttet brugeren.

Brugeren er ikke korrekt tilknyttet institutionen

Undersøg om brugeren er korrekt registreret i Jeres administrationssystem, herunder:

 • Alle stamdata
 • Korrekte oplysninger om forældre/værge
 • Alias, hvis personen har navne- og adressebeskyttelse

Variation af fejlbesked "...identity provider"

 • "Uventet fejl ved håndtering af autentifikationsforespørgsel til identity provider"
 • "Det angivne domænenavn er ikke tilknyttet en identity provider"
 • "Uventet fejl ved autentifikation med identity provider"
 • .. eller lignende
 • Undersøge at brugeren skriver korrekt brugernavn - hvis der benyttes en lokal loginløsning skal i sikre jer, at brugernavnet skrives på den korrekte måde. Altid med små bogstaver.
 • Skrives der korrekt domænenavn?
 • Leverandøren har ikke implementeret løsningen korrekt endnu.


Henvend dig til kommunen, eller leverandøren af jeres login-tjeneste, hvis du er i tvivl.

Hvordan får man brugeradministrator-rettighed?

Brugeradministrator-rettigheden tildeles af skolens eksisterende brugeradministrator, via ba.emu.dk.

Se vejledningen Sådan tildeler man rettigheder i UNI-Login Brugeradministration

Er du i tvivl om, hvem der er skolens Unilogin-brugeradministrator, kan du spørge en kollega eller kontakte Styrelsen for It og Læring.

Hvordan logger en Unilogin brugeradministrator ind i det nye Elevadgang?

Klik på 'Log på som brugeradministrator' på elevadgang.unilogin.dk:

Brugeradministratorer skal altid logge ind med et 2-faktorlogin som enten er et CPR-identificeret medarbejder NemID eller et privat NemID.

Hvad er en brugeradministrators nye opgaver i det nye Unilogin
 1. Adgang til at kunne se alle elevers Unilogin brugerid og mulighed for at hjælpe med at skifte deres adgangskode
 2. Adgang til at ændre adgangskodepolitik for den enkelte elev. F.eks. kan brugeradministrator bestemme adgangskodepolitik for elever med kognitive udfordringer. Niveauet af adgangskodepolitik kan blive ændret, så det svarer til indskolingen. Dermed vil eleven blive bedt om at vælge fire billeder som adgangskode.
 3. Mulighed for at spærre elevers Unilogin.

Vær opmærksom på, at en brugeradministrator ikke længere vil kunne trække lister over adgangskoder, da adgangskoder er private.

Vil brugeradministration.emu.dk fortsat virke?

Ja, men funktioner vil blive udfaset løbende, som de erstattes i andre systemer.

Eksempelvis kan man med indførelse af det nye Unilogin, og ny adgangspolitik, ikke længere se eller tildele adgangskoder via ba.emu.dk (gældende fra d. 19. februar).

Kan jeg hjælpe en lærer med at skifte adgangskode?

I det nye Unilogin kan skolens brugeradministrator ikke længere hjælpe ansatte/lærere på jeres uddannelsesinstitution med at skifte/nulstille adgangskode.

Ansatte/lærere skal selv anvende personligt NemID- eller medarbejder-NemID (kræver at dette er CPR-identificeret) for at skifte adgangskode.

 • Brug af medarbejder NemID - kræver at dette er cpr-identificeret. Opgaven udføres af skolens NemID-administrator.
Hvad med medarbejdere uden NemID?

En medarbejder skal anvende NemID for hjælpe sig selv med sin Unilogin adgangskode.

En lærer:

 • Skal kunne skifte sin adgangskode
 • Har måske glemt sin adgangskode og skal have et nyt

NemID kan enten være et privat NemID eller et medarbejder NemID (CPR identificeret). Der kan være forskellige grunde til en medarbejder ikke ønsker at bruge sit private NemID og/eller af tekniske grunde ikke kan anvende et Medarbejder NemID (Bemærk: Forstås ikke som tekniske problemer med brugen af Medarbejder NemID. I så fald henvises til NemID support.)

I disse tilfælde kan skolens brugeradministrator henvende sig til Styrelsen for It og Læring for at få hjælp.

STIL support vil lave en ny adgangskode for den pågældende medarbejder og fremsende denne med sikker post til medarbejderens ansættelsessted. Ansættelsesstedet vil derefter kunne udlevere den nye kodeord til medarbejderen.

Proces for fremsendelse af ny adgangskode til medarbejder uden NemID
 1. Medarbejderen henvender sig til ansættelsesstedets Unilogin brugeradministrator med sit brugernavn
 2. Unilogin brugeradministratoren sender en anmodning til STIL support, om fremsendelse af ny adgangskode.
 3. Af henvendelsen skal fremgå
  • Ansættelsesstedets CVR-nummer
  • Brugerens Navn og Unilogin brugerID
 4. STIL support fremsender adgangskode til skolen via sikker post
 5. Ansættelsesstedet udleverer den nye adgangskode til medarbejderen

Processen for ansættelsesstedets udlevering af adgangskoden aftales lokalt mellem ansættelsesstedet og medarbejderen, dog under forudsætning af at det foregår sikkert.

For medarbejdere - lærere 

Jeg har problemer med at logge ind

Bemærk

Har Jeres skole fået særlige instrukser om hvordan du skal logge ind, skal du være opmærksom på at følge disse.
Bruger I eksempelvis '@' i brugernavnet, benytter skolen sig af en særlig login-metode som afviger fra Unilogin.
Spørg din lokale IT-ansvarlige, hvis du er i tvivl.

FejlMulig årsag og afhjælpning

Dit brugernavn blev ikke fundet

Prøv igen.

Hvad står der i adresse-feltet i toppen i browseren når du ser fejlen? Starter adressen med 'idp.unilogin.dk/' skal du undersøge om du skriver korrekt brugernavn. Står der noget andet, bruger skolen en lokal loginløsning. Spørg din lokale IT-ansvarlige for at få hjælp.

Hvis du trykker på linket "Jeg kender ikke mit brugernavn" fra login-forsiden, kan du bruge NemID og få vist dit Unilogin-brugernavn

Der skete en fejl

Denne bruger er ikke tilknyttet Unilogin

Denne fejl kan opstå hvis du benytter et medarbejder NemID som ikke er registreret med dit CPR-nummer.

Prøv at benytte dit private NemID i stedet - hvis det virker, skal du tage kontakt til den person som har udstedt dit Medarbejder NemID og få ham/hende til at hjælpe dig med, at registrere CPR-nummer derpå.

Du er logget ind, men har ikke adgang til indholdet på en given tjeneste

Dit Unilogin virker, men giver dig ikke adgang til indholdet på tjenesten.

Du skal kontakte leverandøren af denne tjeneste for at få hjælp.


Oplever du andre problemer ved indlogning skal du, som lærer/underviser, i første omgang, rette henvendelse til jeres egen IT-ansvarlige. Det kan være samme person/gruppe som varetager administrationen i skolens elevadministrationssystem.

Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk?

Alle medarbejdere vil have adgang til systemet, forudsat at vedkommende er registreret som lærer for en klasse i skolens administrative system. En lærer har adgang til at se og administrere de klasser som læreren har en relation til og dermed klassens elever. Medarbejdere kan logge på med deres Unilogin.

En medarbejder med brugeradministratorrettighed har også mulighed for at logge ind på elevadgang.stil.dk, dog skal der anvendes NemID.

Vær opmærksom på, at en brugeradministrator ikke længere vil kunne trække lister over adgangskoder, da adgangskoder er private.

Hvorfor vises der ingen elever på elevadgang.unilogin.dk?

På elevadgang.stil.dk skal en lærer kunne se de elever, som medarbejderen har en relation til. Hvis skolen ikke bruger et elev administrativt  system, er skolens lærere formentlig oprettet manuelt via brugeradministration.emu.dk og har derfor ikke denne relation.

I dette tilfælde er det kun skolens brugeradministratorer, der kan hjælpe alle eleverne på skolen med at nulstille en adgangskode.

Såfremt skolen har et administrationssystem, kan årsagen også skyldes, at der ikke overføres oplysninger om klasse og tilknytningsforhold for den enkelte lærer. Tjek oplysningerne i jeres administrationssystem og ret eventuelt henvendelse til leverandøren af dette, hvis der skulle være spørgsmål eller problemer.

Hvad skal jeg som lærer sikre, at jeg kan se i det nye Elevadgang?

Når du som lærer logger ind i elevadgang.unilogin.dk - kan du undersøge, om du kan se dine elever. Hvis ikke du kan se dine klasser, eller du mangler nogle klasser, skal din administration hjælpe med at oprette dette i skolens administrative system.

Se også forrige spørgsmål Hvorfor vises der ingen elever på elevadgang.stil.dk.

Hvilke elever kan læreren hjælpe med at skifte adgangskode?

En lærer kan kun hjælpe de elever som medarbejderen har et tilknytningsforhold til, via skolens elevadministrative system.

Hvilke opgaver kan jeg løse med Elevadgang?

En lærer - eller brugeradministrator - på institutionen kan logge på og hjælpe med at:

 • Give elever adgang med et tilnærmet to-faktor login
 • Se elevers brugernavn
 • Nulstille elevers adgangskode
Hvorfor skal en lærer "steppe en elev op"? hvad betyder "step-up", hvad er Unilogin Faktor 2?

Hvad er step-up/2-faktor login og hvornår bruger man det?

At 'steppe op' betyder, at Elevadgang giver en lærer mulighed for at løfte sikkerhedsniveauet for den enkelte elev - eller en hel klasse ad gangen.  Denne mulighed anvendes ved opgaver, som er personfølsomme og ellers ville kræve et NemID. De fleste grundskoleelever er under 15 år og har derfor ikke et NemID.

Det betyder, at en lærer kan øge sikkerhedsniveauet for eleven i en 2-timers periode. I dette tidsrum giver læreren en elev mulighed for at tilgå indhold på hjemmesider, kommunikationsplatforme mv., som kræver ekstra sikkerhed.

Her kan du som medarbejder styre den enkelte elevs sikre adgang ved at lave et voksen-verificeret login for elever.

Ved lancering af det nye Unilogin er det indtil videre kun AULA, som er tilmeldt løsningen. Her giver Elevadgang mulighed for, at en elev kan få adgang til følsomme beskeder i AULA.

Flere applikationer kan blive tilknyttet muligheden for "step-up" - f.eks.

 • Eleven skal besvare en trivselsundersøgelse
 • Udfyldelse af Studievalgsportfolio
 • Elevplaner
 • ect.

Sådan fungerer det

Når en elev ønsker at tilgå en applikation, hvor et højere sikringsniveau er påkrævet, sender applikationen en anmodning om login på det højere sikringsniveau.

Her aktiveres Unilogin Faktor 2, hvor elever venter på en lærers godkendelse i Unilogin Elevadgang (eller forældres godkendelse med NemID). Når eleven er godkendt, sendes denne tilbage til applikationen med en bekræftelse om det højere sikringsniveau.
Eleven/eleverne har nu adgang til tjenesten i to timer.

Læs mere om Unilogin Faktor 2

Hvor lang tid har en elev til at skifte sin adgangskode?

Når en lærer nulstiller en elevs adgangskode, har eleven efterfølgende 5 min. til selv at logge ind med sit brugernavn og nulstille sin adgangskode. Unilogin vil bede eleven om at gentage den nye adgangskode, indtil eleven kan huske den.

Eleven kan en enkelt gang i løbet af tidsperioden logge ind med angivelse af brugernavn uden adgangskode og får i denne proces tildelt en ny adgangskode af systemet, afhængig af adgangskodepolitik for pågældende elev.

Uden for skoletid kan elevens kontaktpersoner hjælpe med at nulstille deres NemID.

Hvor tit skal medarbejdere skifte Unilogin-adgangskode?
Alle medarbejdere bliver bedt om at skifte adgangskode hver 12. måned.

For forældre

Hvad gør en forælder, som ikke har NemID?
I dette tilfælde skal man kontakte barnets skole og bede om hjælp til at få skiftet adgangskode. Elever over 15 år med NemID, kan selv skifte adgangskode

Unilogin Support

Hvordan kommer jeg i kontakt med STIL support?

Der er flere måder, du kan kontakte STIL support. Inden du kontakter os, er det vigtigt, at du har kontrolleret, at fejlen ligger i Unilogin. Hvis fejlen er hos leverandøren af jeres administrative system, er det dem, du skal henvende dig til.