I kan ikke se gennemsnittet af de lovbundne prøver fra 9. klasses afgangseksamen i ansøgningen eller på dit barns afgangsbevis. I kan se i artiklen Beregning af gennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen på Uddannelsesguiden, hvordan l regner gennemsnittet ud.

Gennemsnittet i de lovbundne prøver har betydning for, om dit barn opfylder adgangskravene til de treårige gymnasiale uddannelser og hf. 

Går dit barn i 10. klasse, kan I se gennemsnittet af de lovbundne prøver på fanebladet Karakterer. Her kan I også se gennemsnittet af 9. klasses afgangseksamen.