Et hovedforløb kan søges hele året og har derfor ingen ansøgningsperiode.
Som et udbud bliver Godkendt til offentliggørelse kan det søges. Hvis det ikke skal søges efter en periode i skoleåret skal supporten kontaktes så udbuddet kan blive afvist og dermed usynligt for ansøgere.

Det er vigtigt, at feltet Uddannelsen foregår på bliver udfyldt korrekt, da adressen fra dette felt bliver vist for ansøgerne på uddannelsens side på ug.dk.

Bemærk

Det er vigtigt, at I får jeres udbud meldt Klar til godkendelse senest den 30. november. Jeres udbud bliver derefter sat Godkendt til offentliggørelse af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet medio december.

I har selv ansvaret for, at jeres udbud overholder gældende regler og udbudsgodkendelser.

For at kunne oprette eller redigere et eksisterende Hovedforløb udbud, skal du være oprettet som medarbejder i Optagelse.dk, og have rettigheden Opretter
Hvis du er i tvivl om rettigheder, skal du kontakte din Optagelse.dk brugeradministrator.

Sådan opretter eller redigerer du et nyt hovedforløb

 1. Log ind på Optagelse.dk
  Sådan logger du ind.

 2. Klik på knappen Udbudsoplysninger

 3. Vælg Erhvervsudbud


 4. Vælg Skoleår øverst i højre hjørne

 5. Vælg fanen Hovedforløb

 6. Klik Tilføj Hovedforløb eller klik på en eksisterende hovedforløbuddannelse, hvis du ønsker at redigere.

 7. Udfyld punkterne i udbuddet 

  Siden Udbud indeholder to faneblade: Udbud og Historik og noter.

  Der er 10 punkter til et hovedforløbsudbud. Disse gennemgås i detaljer herunder.

  1. Tilstand

  Tilstand viser udbuddets aktuelle status. Et udbud kan være i ét af fem følgende tilstande:

  • Afvist - Har du behov for at redigere et udbud, der er Godkendt til offentliggørelse eller Klar til godkendelse, skal udbuddet afvises af Styrelsen for It og Læring. Herefter kan du redigere udbuddet.
  • Godkendt til offentliggørelse – Når et udbud er blevet godkendt, vil det være i denne tilstand. Det er ikke muligt at redigere et udbud, der har status godkendt til offentliggørelse.
  • Inaktiv – Et inaktivt udbud er ikke synlige for ansøgere. Udbud, der er inaktive, bliver kopieret over til efterfølgende skoleår. Det er derfor en god idé at sætte et udbud som inaktiv, hvis det for eksempel er et udbud, der kun udbydes hvert andet år.
  • Klar til godkendelse – Når du er færdig med at oprette eller redigere et udbud, skal du sætte det klar til godkendelse ved trykke på Klar til godkendelse. Er det efter deadline d. 30. november, kontaktes supporten for Optagelse.dk så udbuddet kan godkendes. Det er ikke muligt at redigere et udbud, når det er klar til godkendelse.
  • Under redigering – Et nyt, overført eller afvist udbud der er ændret, vil stå i denne tilstand. Når det er færdigredigeret sættes det i tilstanden klar til godkendelse.
  2. Uddannelse

  Man skal angive hvilken uddannelse hovedforløbet dækker, vælg den det angår fra drop-down

  Under selve uddannelsen er boksen: Udbyder eux på denne uddannelse hvis du sætter markering her kan du også markere at .

  3. Specialer/trin

  Til ethvert hovedforløb skal der vælges ét speciale.

  Hvis der er mulighed for flere specialer og I udbyder flere, skal I oprette et hovedforløb for hvert speciale.

  4. Ekstra felter
  Skolebaggrund og Uddannelsesbaggrund

  Ekstra felterne Skolebaggrund og Uddannelsesbaggrund skal ikke bruges, da ansøger allerede har udfyldt det i forbindelse med ansøgningen.

  Erhvervsbaggrund, Ønsket arbejdsgiver og Statsborgerskab

  Felterne Erhvervsbaggrund, Ønsket arbejdsgiver og Statsborgerskab har et forudbestemt udseende og ser således ud for ansøgeren.

  Svarer ansøger nej, ser det således ud  Afkrydsningsliste

  Afkrydsningsliste kan I bruge, hvis ansøger skal vælge mellem flere ting.
  I kan oprette flere afkrydsningslister i samme udbud. Har I gemt afkrydsningslisten, kan I ikke redigere i den. Hvis der er fejl i en afkrydsningsliste, skal I slette den og lave den på ny.

  For ansøgeren ser det således ud:


  Tekstfelt

  Tekstfelt kan I bruge, hvis ansøger skal skrive en længere fritekst. Ansøger kan ikke skrive mere end 3500 tegn.
  I kan oprette flere tekstfelter i samme udbud.

  For ansøger ser det således ud:  5. Uddannelsen foregår på

  Her vælger du hvor selve uddannelsen foregår, hvis der er under- eller hovedinstitutioner vil de fremgå på denne dropdown.
  Bemærk: Hvis der er hoved- og underinstitutioner, må udbud ikke foregå på hovedinstitutionen. De udbud skal i så fald placeres på den rette underinstitution
  Vær opmærksom på at adressen fra dette felt bliver vist for ansøgerne på uddannelsens side på ug.dk.

  Foregår uddannelsen på en institution der ikke er hoved- eller underinstitution kan man med Benyt alternativ knappen vælge mellem alle institutioner i Optagelse.dk

  Klik på ok når den rette institution står under Institutionsoplysninger.

  6. Skolepraktik

  Hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik kan du oplyse det ved at sætte en markering her.

  7. Ansøgningen sendes til

  Her vælger du hvilken institution der modtager ansøgningerne. Hvis der er under- eller hovedinstitutioner vil de fremgå på denne dropdown.

  8. Ansøgningsperiode

  Hovedforløb har ingen ansøgningsperioder. Det betyder at så snart et udbud er godkendt kan ansøgere finde det i Optagelse.dk og søge det. Det kan søges hele det skoleår det er placeret i.

  Ansøgere der søger optagelse på et hovedforløb via Optagelse.dk, informeres om at de bliver kontaktet af skolen.

  9. Noter til historikken

  Feltet Noter til historikken er udelukkende til intern brug. Ansøgere kan ikke se noterne. I kan se udbuddets noter fra fanen Historik og noter.

  10. Bundmenuen i udbud

  Når du opretter et nyt udbud, er det ikke alle knapper i bundmenuen, der er aktive. Redigerer du i et udbud, er samtlige knapper aktive.

  • Annullér – Klikker du på Annullér, bliver dine rettelser og ændringer ikke gemt, og du kommer tilbage på Udbudsadministration.
  • Gem – Ændringerne bliver gemt, og du kommer tilbage Udbudsadministration.
  • Klar til godkendelse - Når udbuddet er oprettet korrekt og gemt, skal du klikke på klar til godkendelse
  • Slet – Sletter det aktuelle udbud. Du kan ikke slette et udbud, der er klar til godkendelsegodkendt til offentliggørelse, eller har modtaget ansøgere. Er et udbud blevet slettet, kan det ikke aktiveres igen.
  • Inaktivér - Knappen Inaktivér gør udbuddet inaktivt i skoleåret, men det vil stadig blive kopieret til næste skoleår i efterårets oprulning.
  • Vis – Viser udbuddet, som ansøger vil se det. 
   Vær opmærksom på at der er en fejl i visningen af hovedforløb. Så opretter ser fejlagtigt både studiestart og ansøgningsperiode samt en speciale vælger, men det er ikke synligt for ansøgere.


   Ansøgere ser ikke perioderne og vælger specialet inden selve udbuddet søges frem
 8. Husk at klikke på Gem


 9. Når alle udbud ser ud, som I ønsker dem, skal I gøre dem Klar til godkendelse.
  Vi anbefaler, at I markerer dem i listen og klikker på knappen Klar til godkendelse. Alternativt kan I åbne hvert enkelt udbud og klikke på knappen Klar til godkendelse i bunden af siden.

OBS! Når udbuddene er Klar til godkendelse, kan I ikke længere redigere dem. Skal I redigere i et udbud, efter det er gjort Klar til godkendelse, skal I kontakte supporten.


Udbud kan først ses af ansøger, når Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har markeret i Optagelse.dk, at de er Godkendt til offentliggørelse, og ansøgningsperioden er startet.

Hvis I ønsker at se udbuddet, som det ser ud for ansøger, kan I åbne det og klikke Vis nederst på siden.