Hvis en skole oplever at en bruger ikke er oprettet med et Unilogin. Skal Unilogin brugeradministrator på skolen slå op i:

ba.emu.dk>import>importhistorik>tryk på det gule udråbstegn - her vil være listet hvis der er brugere der har manglende ALIAS.


Navne og adressebeskyttelsen er oftest registreret på borger.dk og trukket fra CPR-registeret, til skolens administrations system, eller tastet manuelt i samme system. Styrelsen for It og Læring modtager udelukkende oplysningen om beskyttelse via importen fra skolens administrative system til UNI-Login. Skolens administrative system (og dermed skolen) er den autoritative datakilde. Der foretages ingen ændringer af en brugers navne og adressebeskyttelse i UNI-Login med mindre der kommer en ændringsanmodning via import fra skolens administrative system.

For at en bruger med navne og adressebeskyttelse kan blive oprettet, skal vedkommende være registeret med et ALIAS.

De ALIAS navne der bliver oprettet ser f.eks. således ud:

  • Er.Navne.Beskyttet,
  • F E,
  • Navne.Beskyttet
  • Fornavn Efternavn

Eller lignede - det er op til den enkelte skole at have en process for dette - evt. i samarbejde med deres leverandør af det administrative system.

Det er udelukkende ALIAS'et som bliver udstillet på digitale læremidler. Den beskyttede bruger såvel som administratorer vil kun kunne se brugerens ALIAS - og dermed ikke det beskyttede navn -  i de digitale læremidler o.l. som bruger data fra UNI-login.

Bemærk: der skelnes ikke mellem navne og adressebeskyttelse. En navne og adressebeskyttelse gælder altid begge dele, ikke kun navnebeskyttelse eller kun adressebeskyttelse.

Er oplysningen om beskyttelse ikke korrekt, bør det som udgangspunkt rettes af brugeren selv via bestilling på borger.dk. Herefter ændres det i de administrative systemer som overfører oplysningerne til UNI-Login.