Hvis en skole oplever, at en bruger ikke er oprettet med et Unilogin, skal Unilogin brugeradministratoren på skolen følge nedenstående vejledning:


  1. Gå ind på ba.emu.dk
  2. Vælg import
  3. Vælg importhistorik
  4. Tryk på det gule udråbstegn. Her vil være listet, hvis der er brugere, der har manglende ALIAS.


Navne- og adressebeskyttelsen er oftest registreret på borger.dk og trukket fra CPR-registeret til skolens administrative system, eller tastet manuelt i samme system.

Styrelsen for It og Læring modtager udelukkende oplysningen om beskyttelse via importen fra skolens administrative system til Unilogin.

Skolens administrative system (og dermed skolen) er den autoritative datakilde. Der foretages ingen ændringer af en brugers navne- og adressebeskyttelse i Unilogin,

med mindre der kommer en ændringsanmodning via import fra skolens administrative system.

Bemærk: For at en bruger med navne- og adressebeskyttelse kan blive oprettet, skal vedkommende være registeret med et ALIAS.


De ALIAS navne, der bliver oprettet, ser f.eks. således ud:

  • Er.Navne.Beskyttet
  • F E
  • Navne.Beskyttet
  • Fornavn Efternavn
  • Eller lignende eksempler på dette 


Det er op til den enkelte skole at have en proces for dette - evt. i samarbejde med deres leverandør af det administrative system.

Det er udelukkende ALIAS'et, som fremvises på digitale læremidler. Den beskyttede bruger såvel som administratorer vil kun kunne se brugerens ALIAS

- og dermed ikke det beskyttede navn -  i de digitale læremidler o.l., som bruger data fra Unilogin.

Bemærk: Der skelnes ikke mellem navne- og adressebeskyttelse. En navne- og adressebeskyttelse gælder altid begge dele, ikke kun navnebeskyttelse eller kun adressebeskyttelse.

Er oplysningen om beskyttelse ikke korrekt, bør det som udgangspunkt rettes af brugeren selv via bestilling på borger.dk. Herefter ændres det i de administrative systemer, som overfører oplysningerne til Unilogin.