OBS!

SIDEN ER UNDER UDARBEJDELSE


Ansøgere, der har gennemført folkeskolens 10. klasseprøve i dansk og/eller matematik, har mulighed for at kombinere karakterer fra 9. klasseprøver og 10. klasseprøver, hvis det er til gunst for ansøgeren. Dette gælder for alle ansøgere uanset tidspunkt for gennemførelse af 10. klasse jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (retsinformation.dk).

Karakteren i enten skriftlig dansk eller karakteren i mundtlig dansk kan erstatte de tilsvarende karakterer fra 9. klasseprøven, så ansøgeren på den måde kan opfylde adgangskravet i faget.

I matematik kan karakteren for den skriftlige 10. klasseprøve erstatte den tilsvarende skriftlige karakter fra 9. klasseprøven.

Hvornår kan gunstreglerne tages i brug?

En ansøger kan forbedre resultatet af folkeskolens afgangseksamen i dansk mundtlig, dansk skriftlig og matematik ved at aflægge 10. klasseprøver som 9.-klasseprøver. Det kan dermed gøre det muligt for ansøgeren at leve op til beståkravet med mindst 2,0 i dansk og matematik.

Har ansøgeren forbedret sin karakter i f.eks. dansk skriftlig i 10.klasse, kan denne skifte karakteren ud fra dansk skriftlig 9.klasse og dermed forbedre sit gennemsnit i dansk.

Har ansøgeren bestået 9.klasse afgangseksamen, har det ingen betydning, hvordan ansøgeren klarerer sig i 10.klasse prøverne. Ansøgeren kan ikke forringe sit afgangsbevis.

Beregning af gennemsnit udfra gunstreglerne

Står der i tjeklisten ’Gennemsnit dansk beregnet efter gunstregler’ eller ’Gennemsnit matematik beregnet efter gunstregler’ ikke kan beregnes, skyldes det, at Optagelse.dk har ikke de nødvendige oplysninger til at kunne beregne et gennemsnit ud fra gunstreglerne for ansøgeren. Dette kan muligvis skyldes, at der mangler at blive indberettet bevis eller prøvekarakterer. Kontakt afgivende institution for at få de korrekte oplysninger.

Modtagende institution kan også beregne et gennemsnit efter gunstreglerne. 

Ansøgeren kan forbedre tre af sine karakterer:

Dansk skriftlig og mundtlig

Matematik skriftlig

Se hvordan du beregner gennemsnit i dansk og matematik på Undervisningsministeriets hjemmeside.