Vigtigt i forhold til ansøgere med konklusionen Optagelsesprøve

I Optagelse.dk er der aktuelt flere elever, der står til at skulle til optagelsesprøve, som må forventes at have retskrav, når alle karakterer er indberettet. Dette skyldes, at grundskolerne endnu ikke i fuldt omfang har indberettet karakterer fra alle prøver. Det er derfor også forventningen, at antallet af elever, som står til optagelsesprøve på tjeklisterne, er for højt og vil falde i løbet af de kommende dage.

Optagelse.dks beregninger af, om elever skal til optagelsesprøve og samtale sker på baggrund af indberettede beviser. I det omfang et bevis mangler karakterer i en eller flere obligatoriske prøver, konkluderer Optagelse.dk, at eleven ikke opfylder en eller flere forudsætninger og dermed, at eleven skal til optagelsesprøve og samtale. Efterhånden som disse elever får indberettet nye beviser med de manglende prøvekarakterer, vil dette slå igennem i Optagelse.dk, hvor eleven vil få en ny, opdateret tjekliste.

Forventningen er, at karaktererne indberettes senest onsdag den 26. juni, hvor der er den endelige frist for indberetning af prøvekarakterer i frivillige fag. For elever, hvor det allerede nu kan bekræftes, at eleven mangler af aflægge prøver, kan eleven indkaldes til prøve. Det vil typisk være elever, som mangler en enkelt karakter.

Bemærk: Elever, som allerede har været til optagelsesprøve den 14. juni, vil stå med optagelsesprøve i retskravslisten, og dermed også være med i det antal elever, der vurderes skal til optagelsesprøve. De skal selvfølgelig ikke indkaldes igen, med mindre de ikke består og ønsker deres andet forsøg.


Vigtigt i forhold til ansøgere med konklusionen Samtale (relevant for gym)

Det er vigtigt, at ansøgere til 3-årig gymnasial uddannelse med konklusionen Samtale dobbelttjekkes. Elever med et gennemsnit i de lovbundne prøver på under 3,0 og over 2.0 kan nøjes med en vejledningssamtale såfremt, at eleven også opfylder øvrige forudsætninger for at kunne optages. Det betyder, at 9. klasse elever skal opfylde forudsætningerne 1-5 samt 8 i tjeklisten, mens 10. klasse elever skal opfylde forudsætningerne 1-6 samt 9 i tjeklisten.  
Desværre konkluderer Optagelse.dk forkert, at elever, som har mellem 2,0 og 3,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver, skal indkaldes til vejledningssamtale, selvom eleven ikke opfylder de øvrige forudsætninger. De bør dog i stedet indkaldes til optagelsesprøve og vejledningssamtale (hvis de ikke var til den tidlige prøve den 14. juni).  

Vigtigt i forhold til ansøgere fra 9.klasse

Ansøger der søger HF

Vær opmærksom på elever fra 9.klasse, der søger HF. Kolonnen Retskrav i oversigten over ansøgninger vil vise Ukendt, hvis eleverne ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen eller ikke har opfyldt én eller flere forudsætninger. Da eleverne ikke kan blive tilbudt en samtale eller optagelsesprøve, vil retskravet stå som Ukendt. Det er ikke muligt at optage eleverne, og de skal opfordres til at tage kontakt til deres UU-center.


Vigtigt i forhold til ansøgere fra 10. klasse

Punkt 5 i tjeklisten for ansøger, der søger 3 årig gymnasial uddannelse

I vurderingen af opfyldelse af punkt 5 'Aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik i 10.klasse' på tjeklisten, tjekker Optagelse.dk alene for, om 10. klasseelever har én karakter fra folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøver i hvert af fagene dansk, engelsk og matematik. Der kan derfor være 10. klasseelever med status ’Retskrav’, som ikke opfylder kravene om at have aflagt prøver i alle tre fag, og derfor skal indkaldes til optagelsesprøve.

Eksempelvis får en elev, der kun har aflagt prøve i enten skriftlig eller mundtlig matematik i 10. klasse fejlagtigt markeret, at punkt 5 er opfyldt. For at verificere at eleven faktisk opfylder kravet i punkt 5, bør modtagende institution se på karakterbladet, om eleven har aflagt prøverne.

Manglende beregning af gennemsnit med gunst

Grundskolerne kan indberette karakterer til Karakterdatabasen som enten enkeltkarakterer eller som en samlet karakterbevis.

I de tilfælde, hvor der for 10. klasseeleverne er indberettet enkeltkarakterer, bliver der ikke beregnet gunst. Der kan derfor være 10. klasselever, som reelt har et højere gennemsnit end det, der ligger til grund for konklusionen på tjeklisten.

Hvis ansøger fra 10. klasse ikke umiddelbart opfylder karakterkravene og specielt, hvis der i tjeklisten står, at gennemsnittet beregnet med gunstreglen ikke kan beregnes, er det vigtigt, at modtagende institution er ekstra opmærksom på, hvorvidt eleven kan drage nytte af gunstreglen. Inden modtagende institution afgør, om ansøgeren opfylder adgangskravene eller ej, skal den sikre sig, at ansøgeren ikke kan drage nytte af gennemsnit beregnet med gunst.

Læs mere om gunstreglerne for gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Fejl i overblikket for ansøgere fra 10. klasse til HF, der skal til Optagelsesprøve

Optagelse.dk markerer desværre ikke-opfyldt på tjeklisterne for HF ved for mange 10. klasse elever i punkt 3 'Prøveforberedende undervisning samt prøve i 2. fremmedsprog'.

Vi anbefaler derfor, at I dobbelttjekker ansøgere, som har fået markeret ikke-opfyldt ud for 'Prøveforberedende undervisning samt prøve i 2. fremmedsprog'.

Reglen tjekker, om ansøgeren har været til prøve i 2. fremmedsprog og markerer ikke-opfyldt, hvis ansøgeren ikke har været til prøve i faget. Desværre tages der ikke højde for, om ansøgeren har været udtrukket til prøve i faget eller ej.

Reglen bør kun markere ikke-opfyldt, hvis ansøgeren har været udtrukket, men ikke har været til prøven. Kun ansøgere, der har kode 87 eller 89 i stedet for en karakter i 2. fremmedsprog i 9. klasse, bør have aflagt prøver i 2. fremmedsprog i 10. klasse (mundtlig og skriftligt).

Alle andre ansøgere har ikke været udtrukket og opfylder derfor kravet, hvis de har markering for at have fulgt undervisningen i 5.-9.-klasse i ansøgningen. Disse ansøgere skal IKKE til optagelsesprøve, hvis øvrige krav er opfyldte.