I forbindelse med retskravsvurderingen kan de gymnasiale institutioner få hjælp på Optagelse.dk i kolonnen Retskrav til at få skabt et overblik over ansøgere, der har retskrav og ansøgere, der ikke har retskrav.

På baggrund af oplysninger i Optagelse.dk genereres en tjekliste med bud på, om ansøgeren har retskrav på optagelse eller om ansøgeren skal til en optagelsesprøve og/eller samtale. 


Vigtigt!

Kolonnen Retskrav og tilhørende tjeklister er et hjælpeværktøj for skolen til at vurdere, om ansøgeren opfylder kravene. 

Modtagende institution har ansvaret for at sikre, at den har de nødvendige oplysninger til at afgøre, om ansøgeren opfylder betingelserne for at have retskrav på optagelse. Hvis modtagende institution mangler oplysninger for at kunne vurdere, om ansøgeren har retskrav på optagelse, skal modtagende institution sørge for at indhente de nødvendige oplysninger. 


Sortér i ansøgninger, inden du kigger på kolonnen Retskrav

Inden du starter med at kigge på ansøgningerne, er det en god idé at sortere i ansøgningerne, så du kun finder de ansøgninger, hvor der er opdaterede bilag. I kolonnen Status for ansøgning skal du skrive: Bilag. Du vil dermed kun komme til at se de elever, som har opdaterede bilag, og herefter kan du kigge på kolonnen Retskrav og sortere efter de kategorier, du vil se på først.

Kategorier i kolonnen Retskrav

Retskrav: Eleven vurderes til at opfylde kravene til 3 årige gymnasiale uddannelser eller 2 årig hf.

Samtale: Det er vurderingen, at eleven skal indkaldes til en vejledningssamtale. Det vil sige, eleven er vurderet uddannelsesparat i afsluttende parathedsvurdering, men har til prøverne fået mellem 2 og 3 i gennemsnit i de lovbunde prøver. Eleven opfylder øvrige krav.

Optagelsesprøve: Eleven skal indkaldes til optagelsesprøve og efterfølgende samtale i august.

OBS vedr. Optagelsesprøve

Vær opmærksom på, at Optagelse.dk ikke har informationer om de elever, der allerede har været til optagelsesprøven den 14. juni og nu mangler samtalen. Disse elever findes derfor også under Optagelseprøve.

Andet: Denne kategori bliver ikke anvendt.

Ukendt: Optagelse.dk mangler oplysninger til at kunne lave en fuldstændig tjekliste. Konklusionen er derfor ikke tilstede. Dette kan skyldes, at afgivende institution ikke har givet alle nødvendige informationer. Du skal derfor kontakte afgivende institution. 

Den manglende konklusion kan også skyldes, at tjeklisten er dannet, før alle prøvekarakterer er overført til Karakterdatabasen. Når karaktererne indberettes dannes en ny tjekliste.
Anbefaling er i begge tilfælde, at du tjekker de vedhæftede karakterbilag og på baggrund af disse vurderer, om der er tilstrækkeligt grundlag at træffe beslutning på.