Hvis der ikke kommer nogle skoler frem, når du søger en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller 10. klasse, men du i stedet ser en boks med overskriften Optagelse.dk, Erhvervsuddannelse - vigtigt for 9. og 10. klasseselever, kan der være flere årsager: 

  • Du valgte at du ville starte hurtigst muligt, da du loggede ind
    • Log ud og start forfra med at vælge Efter sommerferien

  • Uddannelsen ligger ikke i det postnummer eller den region, du har valgt
    • Tjek på UddannelsesGuiden hvor uddannelsen kan tages eller prøv en anden region eller postnummer

Søger du erhvervsuddannelse kan det også skyldes: 

  • Du har ikke valgt uddannelse i dropdown-menuen under Grundforløb 2. del
    • Klik på den lille pil og vælg uddannelsen i listen