Beskrivelse af processen omkring de omvalg de kommunale UU enheder kan foretage i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at træffe omvalg.

Optagelse.dk er der i foråret 2019 kommet en funktion: Foretag omvalg, der gør det muligt at ændre en elevs uddannelsesønsker efter ansøgningen er modtaget af 1. prioriteten.

Funktionen Foretag omvalg er implementeret primært for at kunne hjælpe elever, som ikke opfylder krav og forudsætninger for at blive optaget på det oprindeligt 1. prioriterede uddannelsesønske.

I funktionen er der indbygget en videresend funktion, der kun er mulig for UU-vejledere at bruge. Foretag omvalg fungerer dermed også som UU-vejledernes videresend funktion. 


OBS

 • Elevens uddannelsesplan/ansøgning skal være sendt til det UU-center, som skal foretage omvalget på vegne af eleven. Har eleven søgt Andet ligger uddannelsesplanen/ansøgningen allerede hos UU.

 • Hvis en anden institution står som Modtagende institution, kan UU-vejlederen IKKE se knappen Foretag omvalg. Den aktuelle modtagende institution skal videresende ansøgningen til UU-centeret.

 • Når omvalgsprocessen er startet skal den føres til ende i én omgang, hvis man stopper midtvejs i processen kan den ikke genoptages og Optagelse.dk supporten skal kontaktes for at få omvælgeren tilbage på "Vis kun ansøgninger modtaget fra anden institution" da det kun er fra denne sortering der kan foretages omvalg.

Sådan gør du

 1. Log på Optagelse.dk som UU-vejleder (Institutionen skal være dit UU-center)
 2. Gå til Opmærksomhedslisten
 3. Klik på Vælg elever fra (1) og vælg Vis kun ansøgninger modtaget fra anden institution
  1. Har eleven valgt Andet, skal du klikke Vælg elever fra (1) og vælge skolen eleven går på
 4. Vælg klassetrin (2)
 5. Klik Fremsøg elever (3)
 6. Find eleven og klik på elevens CPR-nummer (4)
 7. Gå til fanen Uddannelsesønsker (5)
 8. Klik på knappen Foretag omvalg (6)
  1. Hvis knappen ikke er der? - se OBS længere oppe på siden
  2. Når du klikker på Foretag omvalg, får du en påmindelse om, at du skal huske at underskrive den nye uddannelsesplan
     
 9. Klik på Tilføj uddannelse (7)
 10. Du kan nu:
  1. Tilføj en ny uddannelse
  2. Prioritere eksisterende uddannelser i en anden rækkefølge (8)
  3. Slette uddannelsesønsker - undlad dette, hvis der er plads til nye ønsker (9)
 11. Er eleven ikke vurderet til eventuelle nye uddannelsestyper i listen, skal du vurdere eleven under fanen Parathedsvurdering i boksen Vejleders vurdering
  1. Hvis boksen UU-vejleders vurdering er synlig, skal du også udfylde den
 12. Tjek i fanen Uddannelsesønsker, at ønskerne står med den 1. prioritet, som eleven ønsker at gå på. Ansøgningen bliver sendt til 1.prioriteten
 13. Gå til fanen Underskrifter og bilag
 14. Skriv under som UU-vejleder
  1. Er knappen Underskriv grå, mangler eleven en helhedsvurdering, gå til fanen Parathedsvurdering og sæt Vejleders vurdering - se punkt 11
  2. Forældres underskrift bliver IKKE slettet. Datoen for første forældres underskrift er bestemmende for, om ansøgningen er sendt rettidigt. Omvalg påvirker ikke rettidigheden