Beskrivelse af processen omkring de omvalg de kommunale ungeindsatser (KUI) kan foretage i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at træffe omvalg.

Foretag omvalg funktionen gør det muligt at ændre en elevs uddannelsesønsker efter ansøgningen er modtaget af 1. prioriteten. Funktionen er implementeret primært for at kunne hjælpe elever, som ikke opfylder krav og forudsætninger for at blive optaget på det oprindeligt 1. prioriterede uddannelsesønske.

I funktionen er der indbygget en videresend funktion, der kun er mulig for KUI-vejledere at bruge. Foretag omvalg fungerer dermed også som KUI-vejledernes videresend funktion.Når KUI-vejleder skal lave et omvalg på en ansøgning, skal ansøgningen først være ved den kommunale ungeindsats, enten sendt direkte, som når ansøger har valgt Andre aktiviteter, eller som en ansøgning der er videresendt fra en anden institution.

Særligt fra 1. juni

Vær opmærksom på at alle elever i 9. og 10. klasse fra 1. juni er under vurdering i forhold til den afsluttende parathedsvurdering i Optagelse.dk
Så længe en elev er under vurdering kan der ikke foretages omvalg. Alle elever i 9. og 10. forventes at være endeligt færdigvurderet senest den 14. juni 2021


Der er to forskellige måder, du finder disse ansøgninger på.


OBS

 • Hvis en anden institution står som Modtagende institution, kan KUI-vejlederen IKKE se knappen Foretag omvalg. Den aktuelle modtagende institution skal først videresende ansøgningen til KUI-centeret.

 • Når omvalgsprocessen er startet skal den føres til ende i én omgang. Stopper du midtvejs i processen og ikke får underskrevet ansøgningen med det nye 1.prioritet, kan ansøgningen ende i en tilstand, hvor den ikke kan genoptages. Sker det, skal du kontakte Optagelse.dk supporten.

Sådan omvælger du videresendte ansøgninger

 1. Log ind på Optagelse.dk - klik her hvis der er problemer med at logge ind
 2. Vælg den kommunale ungeindsats du er tilknyttet
 3. Gå til Opmærksomhedslisten
 4. Klik på Vælg elever fra (1) og vælg sorteringen Vis kun ansøgninger modtaget fra anden institution (det er vigtigt du vælger denne parameter da kun ansøgninger søgt frem med denne valgt kan omvælges)
 5. Vælg klassetrin (2). Hvis du ønsker, at indsnævre din søgning. Klassetrin skal ikke vælges for at kunne søge elever frem. 
  1. Har du elevens CPR nummer, kan du søge direkte på det, det er dog stadig vigtigt du har valgt "Vis kun ansøgninger modtaget fra anden institution".
 6. Klik Fremsøg elever (3)
 7. Find eleven og klik på elevens CPR-nummer (4)
 8. Gå til fanen Uddannelsesønsker (5)
 9. Klik på knappen Foretag omvalg (6)
  1. Hvis knappen ikke er der? - se OBS længere oppe på siden
  2. Når du klikker på Foretag omvalg, får du en påmindelse om, at du skal huske at underskrive den nye uddannelsesplan
     
 10. Klik på Tilføj uddannelse (7)
 11. Du kan nu:
  1. Tilføj en ny uddannelse
  2. Prioritere eksisterende uddannelser i en anden rækkefølge (8)
  3. Slette uddannelsesønsker - undlad dette, hvis der er plads til nye ønsker (9)
 12. Er eleven ikke vurderet til eventuelle nye uddannelsestyper i listen, skal du vurdere eleven under fanen Parathedsvurdering i boksen Vejleders vurdering
  1. Hvis boksen KUI-vejleders vurdering er synlig, skal du også udfylde den
 13. Tjek i fanen Uddannelsesønsker, at ønskerne står med den 1. prioritet, som eleven ønsker at gå på. Ansøgningen bliver sendt til 1. prioriteten
 14. Gå til fanen Underskrift
 15. Skriv under som KUI-vejleder
  1. Er knappen Underskriv grå, mangler eleven en helhedsvurdering, gå til fanen Parathedsvurdering og sæt Vejleders vurdering - se punkt 11
  2. Forældres underskrift eller elevens godkendelse bliver IKKE slettet. Omvalg påvirker ikke rettidighedenSådan omvælger du ansøgninger sendt direkte til KUI (eks. ansøgere der har valgt Meddelelse om andre aktiviteter)

 1. Log ind på Optagelse.dk - klik her hvis der er problemer med at logge ind
 2. Vælg den kommunale ungeindsats du er tilknyttet
 3. Gå til FTU ansøgninger for det skoleår der behandles
 4. Klik på fanebladet KUI Center. Hvis listen er tom klik en gang på Søg knappen
 5. Find eleven og klik på elevens CPR nummer.
 6. Gå til fanen Uddannelsesønsker (5)
 7. Klik på knappen Foretag omvalg (6)
  1. Hvis knappen ikke er der? - se OBS længere oppe på siden
  2. Når du klikker på Foretag omvalg, får du en påmindelse om, at du skal huske at underskrive den nye uddannelsesplan
     
 8. Klik på Tilføj uddannelse (7)
 9. Du kan nu:
  1. Tilføj en ny uddannelse
  2. Prioritere eksisterende uddannelser i en anden rækkefølge (8)
  3. Slette uddannelsesønsker - undlad dette, hvis der er plads til nye ønsker (9)
 10. Er eleven ikke vurderet til eventuelle nye uddannelsestyper i listen, skal du vurdere eleven under fanen Parathedsvurdering i boksen Vejleders vurdering
  1. Hvis boksen KUI-vejleders vurdering er synlig, skal du også udfylde den
 11. Tjek i fanen Uddannelsesønsker, at ønskerne står med den 1. prioritet, som eleven ønsker at gå på. Ansøgningen bliver sendt til 1. prioriteten
 12. Gå til fanen Underskrift
 13. Skriv under som KUI-vejleder
  1. Er knappen Underskriv grå, mangler eleven en helhedsvurdering, gå til fanen Parathedsvurdering og sæt Vejleders vurdering - se punkt 11
  2. Forældres underskrift eller elevens godkendelse bliver IKKE slettet. Omvalg påvirker ikke rettidigheden