Svaret afhænger af tidspunktet, hvor du ønsker at ændre uddannelsesplanen samt hvor langt i processen, uddannelsesplanen er.

Er ansøgningen allerede afsendt/afhentet af 1. prioritet, skal 1. prioritet kontaktes og de skal i stedet benytte videresend funktionen (vær opmærksom på at dette kan have indflydelse på retskrav hvis det er en parat elev).

Senest 1. marts - Slet signatur

Fra d 2. marts er det ikke længere muligt at fjerne en forældre/myndighedsindehaver signatur i Optagelse.dk -Så der skal omvalgsfunktion benyttes.

Bemærk: Hvis ansøgningen er i status 7: Afhentet af modtagende institution, er det ikke muligt at ændre i uddannelsesplanen via Optagelse.dk og nedenstående procedure kan ikke gennemføres.
Se hvordan modtagende institution kan videresende her.

Sådan gør du

  1. Vælg fra Optagelse.dk forsiden den skole eleven går på


  2. Gå til "Elevoversigt" og vælg der klassen i klassefilteret.

  3. Find eleven på oversigten

  4. Klik på Hængelås-ikonet i Lås op-kolonnen længest til højre (hvis ikonet mangler, er uddannelsesplanen allerede hentet af elevens første prioritet)
       

Vær opmærksom på, at denne handling sletter alle underskrifter.

Eleven kan nu

  • Ændre ønsker (slette, tilføje eller omprioritere ønsker)
  • Vedhæfte bilag


Husk at forælder skal underskrive igen. Hvis det er aftalt med forældrene, kan du som UU-vejleder underskrive på vegne af forældrene.

Indtil 1. april - Omvalgsfunktion

Du kan som UU-vejleder i elevens hjemkommune foretage et omvalg efter aftale med eleven og dennes forældre, men kun hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til sin første prioritet.

Sådan gør du:

1. Gå til Opmærksomhedslisten

Her finder du blandt andet elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate. Når de er på listen, er de endnu ikke underskrevet af en UU-vejleder og derfor ikke Klar til afhentning af elevens første prioritet

2. Find eleven

3. Åbn elevens uddannelsesplan og vælg fanen Uddannelsesønsker

4. Klik på Foretag omvalg (forældres underskrift slettes IKKE ved denne handling).
           

5. Du kan nu tilføje ønsker. Du kan også omprioritere elevens ønsker, hvis dette er relevant.

6. Hvis et tilføjet ønske er en uddannelse, som eleven ikke tidligere er uddannelsesparathedsvurderet til, skal du foretage vurderingen i feltet Vejleders vurdering på fanen Parathedsvurdering. Hvis du vurderer eleven ikke-uddannelsesparat, skal du også vurdere eleven i feltet UU-vejleders vurdering.

7. Underskriv uddannelsesplanen. Elevens uddannelsesplan sendes til elevens (nye) første prioritet.
Husk at fristen for UU- vejleders underskrift er 15. marts.


Ofte stillede spørgsmål