Enhver uddannelsesplan i Optagelse.dk har en status, du altid kan se i øverste højre hjørne. Ud fra statussen kan du se, hvor langt uddannelsesplanen er i processen.

En uddannelsesplan er ikke færdig, før den er i status "Klar til afhentning" eller "Afhentet"Under forberedelse
Når uddannelsesplanen er i status Under forberedelse, er uddannelsesplanen ved at blive gjort klar til afhentning. Denne status har den, så længe der er noget, der skal foretages på uddannelsesplanen. Det vil sige har uddannelsesplanen denne status, er der fortsat ting der skal gøres.


Under vurdering
Når uddannelsesplanen er under vurdering, er uddannelsesplanen underskrevet af forældre. Uddannelsesplanen går i status Under vurdering, fordi eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til et eller flere ønsker. Eleven skal revurderes af UU i hjemkommunen (hvis det ikke allerede er sket) og underskrives af UU.


Klar til afhentning
Når uddannelsesplanen er klar til afhentning, er uddannelsesplanen underskrevet af en eller begge forældre og af UU, hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til et eller flere ønsker. Uddannelsesplanen er dermed klar til at blive afhentet af den modtagende institution, elevens 1. prioritet.


Afhentet
Når uddannelsesplanen er afhentet, har elevens 1.prioritet afhentet uddannelsesplanen. Når uddannelsesplanen har denne status, er det ikke muligt at låse den op. Ved eventuelle ændringer skal modtagende institution kontaktes.


Efter 1. marts kan uddannelsesplanen ikke længere låses op fra Elevoversigten. Fristen for at ansøge er overskredet, og det vil derfor være uhensigtsmæssigt at tillade, at forældreunderskrifter slettes.

Læs i øvrigt her: Hvordan mulighederne er for at ændre i en allerede afsendt ansøgning.