I forbindelse med overdragelsen af UU’s opgaver til Den kommunale ungeindsats er der opstået et behov for at få oprettet et UU-center per kommune. Nedenstående beskriver, hvordan I kan få oprettet et ny UU-center i Optagelse.dk.

Sådan gør du

1. Opret det nye UU-center i institutionsregisteret

Du skal bestille oprettelse af jeres nye UU-center i institutionsregisteret. Du kan finde kontaktoplysninger til institutionsregisteret her:
https://uvm.dk/institutioner-og-drift/institutionsregisteret

2. Oplysningerne om den nye institution overføres til Optagelse.dk

Dette sker automatisk, når først det nye UU-center er blevet oprettet i institutionsregisteret.

3. Nye medarbejdersignaturer

Medarbejderne på den nye institution skal have nye medarbejdersignaturer. Tag kontakt til jeres kommunes IT-afdeling for at få hjælp til dette.

4. Oprettelse af første brugeradministrator Optagelse.dk

Når I har fået nye medarbejdersignaturer skal jeres I starte med at bestille adgang til jeres første Optagelse.dk brugeradministrator med den nye signatur.
Den første skal oprettes manuelt ved supporten. Se på denne side hvordan I får første brugeradministrator oprettet.

5. Oprettelse af følgende brugere

Så snart jeres brugeradministrator er blevet aktiveret kan vedkommende begynde at aktivere alle andre kolleger på den nye unge indsats.
Det gøres lettest sådan: Når en bruger med en ny medarbejder signatur logger på Optagelse.dk første gang, vil brugen blive mødt med et online skema der skal udfyldes, hvor det blandt andet skal angives hvilken institution man er tilknyttet. Når det er gjort bliver brugeren oprettet og tilknyttet som passiv bruger i Optagelse.dk. Brugeradministrator skal derefter ind og aktivere brugerne og tildele dem rettigheder.
Vi vil i øvrigt anbefale at I gør mindst en anden af kollegerne til brugeradministrator. da det er en god ide at have mere end én kollega der har administrator rettigheder ved sygdom osv.

5. Skoletilknytning

Når oprettelsen af første brugeradministrator er gennemført, kan brugeradministrator begynde at tilknytte de skoler, som I skal betjene i jeres kommune.
Det kan du læse mere om her