Det afhænger af ansøgningens status, om I kan lave ændringer efter, at den er underskrevet. 

  • Start med at logge ind på ansøgningen
  • I øverste højre hjørne skal I tjekke Status

Har ansøgningen status Klar til afhentning?

  • Kontakt Supporten der kan åbne ansøgningen igen. Ring på 70 21 21 51


Har ansøgningen status Afhentet kan den ikke åbnes, og der kan ikke ændres noget i den på Optagelse.dk

  • Hvis I ønsker at ændre i prioriteringsrækkefølgen, skal I kontakte den gamle 1. prioritet
    • Hvis I ønsker samme uddannelsesretning f.eks. hhx til hhx, kan den oprindelige 1. prioritet videresende til den nye 1. prioritet
    • Hvis I ønsker en anden uddannelsesretning f.eks. hhx til eud/eux, skal hhx-gymnasiet sende ansøgningen til Den Kommunale Ungeindsats (KUI), som herefter sender ansøgningen videre til den ønskede erhvervsskole