Der kan være flere grunde til, at I ikke kan uploade bilag:

  • Knappen Tilføj bilag er ikke aktiv, hvis du som forælder er logget ind med dit NemID
    • Dit barn skal logge ind med sit UNI-Login for, at I kan uploade bilag

  • Knappen Tilføj bilag er ikke aktiv, fordi ansøgningen er underskrevet
    • Kontakt den søgte 1. prioritet for at høre, hvordan de vil modtage bilag

  • Bilaget er ikke gemt som PDF
    • Det er kun muligt at uploade PDF-filer