I skal hurtigst muligt kontakte vejlederen på dit barns skole for at få lavet en parathedsvurdering til den ønskede uddannelse. I kan ikke sende ansøgningen, før parathedsvurderingen er klar.