Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Denne artikel henvender sig til udbydere, som anvender SAML-protokollen til login og autentificering med overførsel af andre data end UNI-Login brugernavn. 

Den  ændres UNI-Logins OIOSAML Identity Provider, så der ikke længere leveres navn og mailadresse i SAML assertions. Der foretages ingen øvrige protokolmæssige ændringer. Alle nuværende attributter vil være til stede, men navn og mailadresse vil have dummy-værdier.

Institutionsdata og data om personer tilknyttet institutionerne kan fremadrettet hentes fra UNI-Logins Webservice API i forhold til indgåede dataaftaler.

CPR-nummer vil fortsat blive udvekslet i SAML-assertions til systemer, der har hjemmel til dette. Dermed er der fortsat mulighed for at udnytte account-linking mellem UNI-Login brugerid og CPR. 

  • No labels