Har jeres skole IKKE et elevplansystem der sender de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger, skal du indtaste vurderingen direkte i Optagelse.dk.

Sådan gør du

 1. Log indOptagelse.dk

 2. I topmenuen Institution skal du vælge Elevoversigt.

 3. Vælg den klasse, hvor der skal laves parathedsvurdering

 4. Vælg den elev i klassen, der skal parathedsvurderes og gå til fanen Parathedsvurdering.

 5. Angiv i Parathedsvurderingen for samtlige uddannelsestyper, om eleven lever op til kravene for praksisfaglige, personlige og sociale forudsætninger.
  Hvis du har markeret, at eleven ikke skal have karakterer, skal de faglige forudsætninger også udfyldes. Faglige forudsætninger sættes automatisk, hvis der er overført standpunktskarakterer.


  Fritaget for uddannelsesparathedsvurdering

  Fritaget for uddannelsesparathedsvurdering benyttes kun for elever, der skal på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Feltet kan dog også benyttes til udenlandske elever, der ikke skal søge en ungdomsuddannelse i Danmark. 

  Fritaget for uddannelsesparathedsvurdering skal IKKE benyttes, hvis en elev for eksempel skal i 10. klasse eller et år på high school i udlandet.

 6. Klik på Gem. Gentag for hver elev i klassen.
Tip til hurtigt skift mellem elever

Ved at benytte klassefilteret fra den enkelte elev, kan du nemt skifte mellem eleverne uden at skulle tilbage til elevoversigten først.
Hvis jeres skole har et elevplansystem, er det vigtigt, at du foretager overførslen af de personlige og sociale forudsætninger herfra. Kontakt jeres systemleverandør, hvis du har spørgsmål til, hvordan oplysningerne overføres fra jeres system.