Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denne artikel er arkiveret. Informationerne i artiklen kan være forældet, og må ikke bruges i produktion.

Der ydes ikke support på services og funktionalitet nævnt i artiklen.

I de nye UNI-Login snitflader skal brugerne være CPR-identificeret på de institutioner, de er knyttet til. Det er de fleste brugere allerede, idet de er importeret til UNI-Login via standardgrænsefladen til automatiseret import (ws10/wsaIMPORT). Dette gælder for eksempel for stort set alle brugere i grundskolen.

Brugere, som kun er manuelt tilknyttet med brugerid i UNI-Login Brugeradministrationen, vil ikke være synlige i de nye snitflader. Sådanne brugere kan CPR-identificeres via menupunktet Tilknyt med CPR i UNI-Login Brugeradministration. Brugere som ikke er CPR-identificeret kan fx ikke få adgang til tjenester via UNI-Logins autorisationsmodul.

Anonyme brugere er typisk oprettet som testbrugere eller er meget gamle brugere, som ved fejl ikke er blevet fraknyttet institutionerne, de er manuelt tilknyttet til. For testbrugere, som skal virke med det nye API, er den anbefalede løsning på nuværende tidspunkt at tildele dem et pseudo-CPR-nummer. Et pseudo-CPR skal være uden for udfaldsrummet, som anvendes af CPR-registeret. Fx kan man lægge 60 til datoen og derefter beregne kontrolciffer. En anden mulighed er at benytte såkaldte KOT CPR-numre, som indeholder bogstaver på de første tre pladser efter datodelen af CPR-nummeret. 

Denne artikel er arkiveret. Informationerne i artiklen kan være forældet, og må ikke bruges i produktion.

Der ydes ikke support på services og funktionalitet nævnt i artiklen.