Som ansat i forvaltningen har du adgang til Undervisningsministeriets Trivselsværktøj (nationaltrivsel.dk), hvis du har tilknyttet rettigheden ”Eval_kom” i UNI-Login og er tilknyttet kommunens hovedinstitutionsnummer.

Kommunens UNI-Login brugeradministrator kan hjælpe med den nødvendige registrering.