Når du benytter vis knappen i bunden af udbudsoprettelses siden viser Optagelse.dk desværre ikke, hvordan jeres endelige udbud vil bliver vist for ansøgere på Optagelse.dk.

For ansøgere vil alle jeres udbud (studieretninger), blive samlet som ét udbud, hvor hovedkategorierne kommer først og derefter studieretningsfagene. Findes der et evt. 3 studieretningsfag vil det blive vist sidst på linjen.
Alle jeres udbud listes alfabetisk. Det er muligt at styre dette en smule da studieretningsfagene vises i den rækkefølge som de er oprettet i på udbuddet.

Du kan se et eksempel på et samlet udbud herunder.

Sådan ser eleven de mulige studieretninger samlet som ét udbud:


(Klik på billedet for at forstørre det)


Sådan ser udbuddet i eksemplet ovenfor ud for den person, der opretter det på på Optagelse.dk:

(Klik på billedet for at forstørre det)