Denne vejledning er særligt rettet imod udenlandske institutioner eller institutioner med medarbejdere, forældre eller elever, herunder flygtningebørn, der ikke har- og ikke kan få et dansk CPR-nummer, samt virksomheder der skal oprette testbrugere.

Bemærk

Brugen af fiktivt CPR-nummer er kun for personer som ikke har- eller kan få et dansk CPR-nummer. De fleste personer som er bodsiddende i Danmark, eller danskere i udlandet, har mulighed for at få et dansk CPR-nummer.

Vi henviser til cpr.dk for mere information om personnummer og administrativt personnummer.

I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at udstede personnummer, kan man gøre brug af fiktivt personnummer, beskrevet i denne vejledning, i stedet.


Et krav for at anvende Unilogin på fagportaler og digitale læremidler er, at brugeren er CPR-identificeret. De nyere Unilogin webservices behandler kun CPR-identificerede brugere.

Her i vejledningen kan man finde hjælp til at oprette brugere i særlige situationer hvor man brugeren ikke har- og ikke kan få et dansk CPR-nummer.

Eksempelvis:

  • Nogle udenlandske skoler, f.eks. skoler med udenlandsdanskeres børn, skoler for det danske mindretal i Tyskland og skoler i Rigsfællesskabet
  • Forældre der af en eller anden grund ikke har et CPR-nummer og ikke har mulighed for at få dette tildelt.
  • Virksomheder i Danmark der har brug for testbrugere til test af deres online portal som anvender Unilogin webservice og authentifikation - LÆS: Særligt for virksomheder!

Såfremt det heller ikke er muligt at få administrativt personnummer kan man benytte og tildele brugerne et pseudo-cpr-nummer - også kaldet et fiktivt CPR. Dette fiktive CPR skal være uden for udfaldsrummet, som anvendes af CPR-registeret. Fx kan man lægge 60 til datoen og derefter beregne kontrolciffer. En anden mulighed er at benytte såkaldte KOT CPR-numre, som indeholder bogstaver på de første tre pladser efter datodelen af CPR-nummeret.  Der er flere måder at beregne eller lave et fiktivt CPR-nummer.


Se vejledning

Nedenfor findes et regneark, som kan bruges til udregning af pseudo-CPR-numre der overholder det såkaldte modulo 11 tjek.
Regnearket er baseret på metoder anbefalet af CPR-kontoret. Læs evt. mere på https://www.cpr.dk/cpr-systemet/erstatningspersonnummer-i-eksterne-systemer/

  File Modified
Microsoft Excel Spreadsheet Fiktivt-CPR (2).xlsx Oct 09, 2018 by Søren Resbo

Bemærk: der gives ikke support på brugen af dette regneark


Når du har et fiktivt cpr-nummer, er der to metoder til at oprette brugere på:

  1. Via import fra skolens administrative system (hvis skolen benytter et administrationssystem) - anbefalet.
  2. Brugeren oprettes manuelt enkeltvis via brugeradministrationssiden. Se vejledningen Opret Unilogin via Manuel administration


Vær særlig opmærksom på levetidspolitikker for UNI-login