Der skal for 9. og 10. klasser overføres forudsætninger til Optagelse.dk to gange om året.
Den første parathedsvurdering og den afsluttende parathedsvurdering, begge perioder er afgrænsede perioder med deadlines der skal overholdes.

 • For 8. klasser er der krav om mindst en overførsel, men den skal så løbende opdateres efter behov, der er er ingen særlige deadlines for en 8. klasses uddannelsesparathedsvurdering, ud over at den skal være tilgængelig fra senest 1. december, men den kan opdateres løbende resten af skoleåret.
 • Karakterer kan ikke tastes direkte i Optagelse.dk, de skal komme fra Karakterdatabasen. Personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger kan enten komme fra eksterne systemer eller tastes direkte i Optagelse.dk
 • Hvis du får personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger fra et eksternt vejledningssystem, kan der godt gå op til en dag, før du ser ændringerne i Optagelse.dk.
  Vær i øvrigt opmærksom på at er en elev adressebeskyttet kan nogle eksterne systemer ikke sende personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger og de skal derfor tastes manuelt i optagelse.dk
 • Der kan i særlige tilfælde gå lidt tid fra, du sender karaktererne fra jeres elevadministrative system,  til de findes i Karakterdatabasen. Så snart karaktererne er tilgængelige i Karakterdatabasen kan du hente dem ind til Optagelse.dk.


På grund af ovenstående potentielle udfordringer anbefaler vi, at du sender fra jeres egne systemer senest dagen før fristen.


Første parathedsvurdering

Standpunktskarakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for 8., 9. og 10. klasse skal være overført senest den 1. december 2020 til den første uddannelsesparathedsvurdering.
Oplysningerne er nødvendige for den automatiske uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk, og for at vejlederne kan lave den første vurdering, som skal være afsluttet medio januar. Det er vigtigt, at du overfører oplysninger for alle elever; også elever, som er karakter- og prøvefritaget.

Vær opmærksom på at karakteroverførsel genberegner automatisk parathedsvurdering

Vær særligt opmærksom på at hver gang der overføres karakterer til en enkelt ansøgning eller hel klasse, genberegnes den automatiske parathedsvurdering for den enkelte elev/hele klassen, så alle kommentarer og vejleders vurderinger til den første parathedsvurdering nulstilles/slettes. Det er derfor vigtigt, at du kun overfører karakterer i samarbejde med KUI/vejleder, hvis du overfører karakterer efter fristen på en elev.Afsluttende parathedsvurdering

Hvis der er er ændringer til personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for 9. og 10. klasse i forhold til første vurdering, skal ændringerne være overført til Optagelse.dk i perioden 5. til 10. juni 2020, med frist den 10. juni. Det er vigtigt, at du overfører oplysninger for alle elever; også elever, som er karakter- og prøvefritaget.
Der er i år (2020) ikke krav om ny overførsel af afsluttende personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for 8. klasser.

Standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse skal overføres til Karakterdatabasen og derefter hentes ind til Optagelse.dk i perioden 10. til 15. juni 2020, med frist den 15. juni. (Karaktererne kan kun overføres i denne periode). Oplysningerne er nødvendige for den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Det er vigtigt, at du overfører oplysninger for alle elever; også elever, som er karakter- og prøvefritaget.
På skoler, der selv forestår vejledningen, skal helhedsvurderingen foretages samme i periode som indberetningen af de faglige forudsætninger med frist den 15. juni 2020

Standpunktskarakterer for 8. klasse skal overføres til Karakterdatabasen i perioden 22. til 25. juni 2020, med frist den 25. juni (Karaktererne kan kun overføres i denne periode). Det er ikke meningen at karaktererne skal ind til Optagelse.dk efter de sendt til Karakterdatabasen.

Vær opmærksom på at karakteroverførsel genberegner automatisk parathedsvurdering

Vær særligt opmærksom på at hver gang der overføres karakterer til en enkelt ansøgning eller hel klasse, genberegnes den automatiske parathedsvurdering for den enkelte elev/hele klassen, så alle kommentarer og vejleders vurderinger til den afsluttende parathedsvurdering nulstilles/slettes. Det er derfor vigtigt, at du kun overfører karakterer i samarbejde med KUI/vejleder, hvis du overfører karakterer efter vejleder har foretaget en evt. afsluttende helhedsvurdering.

Sådan gør du

 1. Overfør oplysningerne til Optagelse.dk fra jeres elevplan- og elevadministrative system.
  Kontakt jeres systemleverandør, hvis du har spørgsmål til, hvordan oplysningerne overføres fra jeres system.

   Min skole har ikke et elevplan- eller elevadministrativt system?

  Bruger jeres skole www.karakterdatabasen.dk til indberetning af karakterer, skal du først indberette standpunktskarakterer til Karakterdatabasen.

  Se i denne vejledning hvordan du foretager vurderingen af personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger i Optagelse.dk, hvis jeres skole IKKE har et elevplansystem til overførsel af disse oplysninger.

 2. Log ind på Optagelse.dk
  Sådan logger du ind.

 3. I topmenuen Institution skal du vælge Elevoversigt. 4. Vælg den klasse, der skal opdateres.

 5. Klik på Hent karakterer for hele klassen for at overføre karaktererne.
  Bemærk: Hvis der er elever i klassen, som ikke skal have karakterer, skal du på den enkelte elev under fanen Karakterer sætte flueben ud for Ingen karakterer.
  Har du sat flueben i Ingen karakterer for en elev, skal du sætte de faglige forudsætninger manuelt på fanen Parathedsvurdering. Du skal angive, om eleven opfylder de faglige forudsætninger for alle tre uddannelsestyper ved at markere Ja eller Nej.
  Du skal sætte et flueben i Fritaget for uddannelsesparathedsvurdering, hvis eleven er fritaget.  6. Kontroller at elevernes opfyldelse af kravet om prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk (2. fremmedsprog) er korrekt nederst på fanen Karakterer.
  Markeringen sættes automatisk, hvis der er standpunktskarakterer i et at fagene. For elever med flueben i Ingen karakterer skal du selv sætte markeringen.

 7. Kontroller at personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger er overført til Optagelse.dk fra jeres elevplansystem, ved at åbne fanen Parathedsvurdering på de enkelte elever i klassen.

 8. Gentag for hver af dine klasser.