Problem

Karakterer mangler eller er forkerte på en elev

Løsning

Du kan gøre en række ting for at sikre, at de korrekte oplysninger er overført til Optagelse.dk

  1. Kontroller i jeres elevadministrative system, om karaktererne er indberettet korrekt.
    Hvis jeres skole har indberettet karakterer direkte til Karakterdatabasen.dk, skal du kontrollere oplysningerne der.
  2. Når karaktererne er blevet rettet, skal du klikke på elevens CPR-nummer på elevoversigten i Optagelse.dk
  3. Gå ind på fanen Karakterer.
  4. Klik på knappen Hent karakterer. På den måde hentes nyeste karakterer for eleven. Vær opmærksom på at den automatiske parathedsvurdering genberegnes ved dette. Det betyder at de elever der har vejleders vurdering sat manuelt, skal have sat den igen efter afhentning.

Hvis problemet ikke bliver løst på denne måde kan du gøre følgende:

Undersøg om der er flueben i feltet Ingen karakterer på fanen Karakterer. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne fluebenet.
Herefter kan du overføre karaktererne som beskrevet ovenfor.

Bemærk

Du skal have rettigheden Skolemedarbejder for at kunne se og redigere dette flueben.