I omtalen af et specifikt uddannelsesudbud på jeres hjemmeside skal der være et dybt link til Adgangskortet på UddannelsesGuiden. Her kan brugeren få et overblik over, hvilke videregående uddannelser en given fagsammensætning giver adgang til. 

Først kan du få en kort introduktion til at bruge Adgangskortet i denne video:


Hvis du skal lave dybe links til studieretninger i Adgangskortet, kan du få en kort introduktion til, hvordan du gør i videoen herunder.
Det er relevant for udbud på de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, htx, og hhx).


Hvis du skal lave dybe links til fagpakker i Adgangskortet, kan du få en kort introduktion til, hvordan du gør i videoen herunder.
Det er relevant for udbud på den 2-årige hf.


Nedenfor kan du læse om, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du linker til Adgangskortet fra udbud på henholdsvis stx, htx, hhx og hf:

Generelt for alle gymnasiale uddannelser
 • Det er kun fag, som udgør specifikke adgangskrav på videregående uddannelser, der er med i Adgangskortet. Det betyder, at ikke alle studieretningsfag vises i Adgangskortet. Det er fx tilfældet med faget ”Afsætning A” på hhx samt ”Programmering B” på htx. Det samme gælder en række af de obligatoriske fag, fx ”Teknikfag A” på htx
 • Brugeren skal selv markere sit valgfag for at få det fulde overblik
 • Spansk kan tidligst blive udbudt som fortsættersprog i skoleåret 2020/21. Når der står ”Spansk” i Adgangskortet er det derfor ”Spansk begyndersprog”
Særligt for htx

Udbud fra august 2017 og frem

 • ”Informatik C” kan nu erstatte ”Kommunikation/it” på C-niveau som obligatoriske fag. Der er dog ingen videregående uddannelser, der har disse fag som specifikke adgangskrav på C-niveau. Derfor skal det kun markeres, hvis ”Informatik C” eller ”Kommunikation/it” er et studieretningsfag på enten B eller A-niveau

Udbud fra før august 2017

 • ”Idehistorie” er som default sat til ”Idehistorie B”, da det er blevet obligatorisk fra 2017. Hvis det ikke er et studieretningsfag, skal I aktivt fravælge det
Særligt for hhx

Udbud fra august 2017 og frem

 • Studieretninger med en stærk sprogprofil (3. eller 4. fremmedsprog) kan afslutte matematik på C-niveau. I disse tilfælde skal I aktivt ændre det fra B til C, da det som default står som B-niveau
 • Brugeren skal selv markere sit valg af 2. fremmedsprog, hvis det ikke er et af studieretningsfagene

Udbud fra før august 2017

 • Husk at markere det rigtige niveau for matematik. Det er som default sat til ”Matematik B”
 • Faget ”Samtidshistorie” er placeret under kategorien ”Vælg andre adgangsgivende fag”, da det med den nye gymnasiereform ikke længere er et fag på hhx. Det er vigtigt, at I aktivt markerer niveauet for ”Samtidshistorie” og fravælger ”Historie B”
Særligt for stx

Udbud fra august 2017 og frem

 • Studieretninger med en stærk sprogprofil (3. eller 4. fremmedsprog) kan afslutte matematik på C-niveau. I disse tilfælde skal I aktivt ændre det fra B til C, da det som default står som B-niveau
 • Brugeren skal selv markere sit valg af 2. fremmedsprog, hvis det ikke er et af studieretningsfagene

Udbud fra før august 2017

 • Husk at markere det rigtige niveau for matematik. Det er som default sat til ”Matematik B”
Særligt for hf

Udbud fra august 2017 og frem

 • Hvis det er en 2-årig hf med en ordinær fagpakke, er det vigtigt, at I vælger ”nej” til udvidet fagpakke. I skal kun vælge ”ja”, hvis eleven når at få den udvidede fagpakke/overbygning i løbet af de 2 år

Udbud fra før august 2017

 • Der skal vælges ”ja” til udvidet fagpakke, da en hf, der er startet før august 2017, er adgangsgivende til universitetsuddannelser