I omtalen af et specifikt uddannelsesudbud på jeres hjemmeside skal der være et dybt link til Adgangskortet på UddannelsesGuiden. Her kan brugeren få et overblik over, hvilke videregående uddannelser en given fagsammensætning giver adgang til. 

I august 2020 har UddannelsesGuiden lanceret Adgangskortet i en ny version. Her er det blevet muligt at vælge studieretning på alle de 3-årige gymnasiale uddannelser. Det er vigtigt, at det er disse der tages udgangspunkt i, når I skal lave dybe links fra jeres hjemmeside til Adgangskortet.

I den nye version af Adgangskortet får brugeren hjælp til, at udfylde fag og niveauer så præcist som muligt. Hvis man fx på hhx vælger en studieretning, hvor 2. fremmedsprog ikke er et studieretningsfag, bliver man opfordret til, selv at udfylde sit sprogfag.

Som noget nyt er det også muligt at markere fag, der ikke er adgangsgivende. Det er sket efter ønske fra brugere, vejledere og institutioner, da eleverne ikke selv ved om et fag er adgangsgivende eller ej.

Herunder kan du se en kort videointroduktion til, hvordan du laver dybe links til Adgangskortet. 

Dybe links i Adgangskortet-1080p-210323.mp4

Nedenfor kan du læse om, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du linker til Adgangskortet fra udbud på henholdsvis stx, htx, hhx og hf:

For de 3-årige gymnasiale uddannelser

Først vælger du den gymnasiale uddannelse det drejer sig om (stx, htx eller hhx). Herefter vælger du den studieretning, du ønsker linket til.

Uddannelsens fag og niveauer markereres automatisk i Adgangskortet. I dette eksempel sættes biologi til A og Kemi til B, da de er studeretningsfag i den valgte studieretning på stx.


Vær opmærksom på, at studieretningerne i Adgangskortet følger de centralt fastlagte studieretninger. Det kan derfor i nogle tilfælde kræve lidt tilpasning af fag og niveauer (f.eks. valg af enten fransk eller spansk), før linket passer til den specifikke studieretning for netop jeres uddannelsessted.

Det er vigtigt, at I vælger den centralt fastlagte studieretning, som jeres udbudte studieretning tager udgangspunkt i, da brugerne ellers vil blive bedt om selv at vælge en studieretning, når de trykker på linket.

Derefter kan I sætte præcis de fag, der er gældende I jeres udbudte version af studieretningen. Det afspejles nemlig også i url’en hvis der manuelt tilføjes fag eller niveauer. I dette eksempel fremgår det af url’en at Fransk begyndersprog er markeret på hhx studieretning International økonomi A, Spansk/Fransk A


Når alle fag og niveauer er som ønsket, kopieres url’en der er unik for de valg, der er foretaget og indsættes på jeres egen hjemmeside.

Særligt for hhx og stx

Brugeren skal selv markere sit valg af 2. fremmedsprog, hvis det ikke er et af studieretningsfagene. De vil blive gjort opmærksom på det, når de har valgt studieretning

Studieretninger med en stærk sprogprofil (3. eller 4. fremmedsprog) kan afslutte matematik på C-niveau. Det bliver brugeren gjort opmærksom på, men I kan som skole også vælge aktivt at ændre det fra B til C, da det som default står som B-niveau

Hf

Hf kan i Adgangskortet markeres både med eller uden overbygning. Hvis det er en 2-årig hf med en ordinær fagpakke, kan I udfylde fagpakkespecifikke fag. Det kunne f.eks. være psykologi C og biologi B.

Hvis den 2-årig hf er med udvidet fagpakke, er det vigtigt, at I markerer ✔ øverst ved Hf med overbygning, sættes ingen fag automatisk i Adgangskortet, hvis hf med overbygning vælge, men det er muligt at udfylde fagpakke-specifikke fag.