Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administration af tjenester og tildeling af licenser til dem

Vedligeholdes af

Udbyder

Formel WSDL servicebeskrivelse

https://wsalicens.uni-login.dk/wsalicens-v5/ws?WSDL

Formål

En udbyder af tjenester kan tildele grupper af brugere rettighed til tjenesterne. En udbyder har sit eget registreringsnummer indenfor hvilket der kan oprettes en eller flere serier, hvor der så kan oprettes et antal tjenester. Udbyderen kan tildele og fratage grupper af brugere licenser til hver tjeneste.

Der kan tildeles licenser til grupper af brugere på en institution eller projektgrupper af brugere hos en udbyder. For at give en hel institution rettighed tildeles licens til pseudogruppen "Alle". Der kan også tildeles licenser til pseudo-grupperne "Ansatte" og "Elever".

Som alternativ til ws03/wsaLICENS kan en administrator hos udbyderen kan få adgang til at redigere en udbyders tjenester og licenser via web-grænsefladen GivAdgang.

Om en bruger har licens, kan slås op i ws05/wsiAUTOR i det øjeblik brugeren forsøger at tilgå tjenesten. Der er alene datoen på en tildelte licens, som tjekkes af ws05/wsiAUTOR. Datoerne på grupper og projektgrupper tages ikke i betragtning i forhold til adgangskontrollen.

Kun CPR-identificerede brugere kan få en licens. Anonyme brugere og testbrugere får ikke licens, selvom de er medlem af gruppen, der er tildelt licens til. Hvis en gruppe ikke indeholder nogen identificerede brugere, er den ikke synlig for API'et.

Metoder

Administration af tjenester

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

opretSerie (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, seriekode, serienavn)

Svar

Opretter en serie. Ved oprettelsen definerer man seriekode og serienavn, som begge skal være entydig for udbyderen.

hentSerier (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr)

[Serie]

Returnerer en liste med alle serier for en udbyder.

retSerie (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, seriekode, serienavn)

Svar   

Retter navnet på en serie.

sletSerie (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, seriekode)

Svar   

Sletter en serie. Fejler, hvis der er tjenester tilknyttet serien.

opretTjeneste (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, tjenestekode, tjenestenavn, seriekode, url, matplatid?)

Svar 

Opretter en tjeneste i en serie. Ved oprettelsen definerer man tjenestekode og tjenestenavn, som begge skal være entydigt for udbyderen.

hentTjenester (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, seriekode?)

[Tjeneste]

henter alle tjenester for en udbyder, evt. begrænset af en serie.

retTjeneste (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, tjenestekode, tjenestenavn?, seriekode?, url?, matplatid?,)

Svar

Retter en eller flere attributter for en tjeneste.

sletTjeneste (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, tjenestekode)

Svar

Sletter en tjeneste. Fejler, hvis der er tildelt licenser til tjenesten.

sletTjenesteOgLicenser (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, tjenestekode)

Svar

Sletter en tjeneste samt alle eventuelle licenser.

 

Administration af licenser

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

hentGrupper (wsBrugerid, wsPassword, instnr, udbydernr?)

[GruppeMedAntal]

Returnerer en liste af institutionens grupper. ”udbydernr” angives kun som afgrænsning i tilfælde hvor licensadministrationen foretages via tredjepart, fx STIL’s GUI til licensadministration. Kræver ikke dataaftale.

hentProjektgrupper (wsBrugerid, wsPassword, ejernr)

[ProjektgruppeMedAntal]

Returnerer en liste af projektgrupper for det angivne ”ejernr”. Kræver ikke dataaftale.

givLicensTilGruppe (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, tjenestekode, instnr, gruppeid, fradato?, tildato?)

Svar

Giver en gruppe licens til den angivne tjeneste. Licensen kan begrænses til det angivne tidsrum. Medlemmer af gruppen har licens. Vil man give licens til hele institutionen gives licens til pseudo-gruppen "Alle". Der kan også tildeles licens til pseudo-grupperne "Ansatte" og "Elever".

givLicensTilProjektgruppe (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, tjenestekode, ejernr, projektgruppekode, fradato?, tildato?)

Svar

Giver en projektgruppe licens til den angivne tjeneste. Licensen kan begrænses til det angivne tidsrum. Medlemmer af projektgruppen har licens.

tagLicensFraGruppe (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, tjenestekode, instnr, gruppeid)

Svar

Fratager en gruppe licens til den angivne tjeneste.

tagLicensFraProjektgruppe (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, tjenestekode, ejernr, projektgruppekode)

Svar

Fratager en projektgruppe licens til den angivne tjeneste.

hentGrupperMedLicens (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, tjenestekode, instnr?)

[GruppeMedAntal]

Returnerer en liste af grupper, som har licens til den angivne tjeneste, evt begrænset for ét ”instnr” .

hentProjektgrupperMedLicens (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, tjenestekode, ejernr?)

[ProjektgruppeMedAntal]

Returnerer en liste af projektgrupper, som har licens til den angivne tjeneste. Projektgrupper kan evt. begrænses til én ejer.

hentLicenserTilGrupper (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, instnr)

[GruppeLicens]

Returnerer en liste af institutionens grupper og de tjenester de har licens til.

hentLicenserTilProjektgrupper (wsBrugerid, wsPassword, udbydernr, ejernr)

[ProjektgruppeLicens]

Returnerer en liste af ejerens projektgrupper og de tjenester de har licens til hos udbyderen.