Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Webservice-træk af brugeroplysninger (ws04) kan med fordel erstattes af BPI-webservices via ws17/wsiEKSPORT. I så fald faktureres kun for passwordsynkronisering (ADP, ws99).


Abonnementspriser på drift og support inkl. oprettelse

Priserne er ekskl. moms og faktureres på årsbasis.

Antal

1 institution/formål2 institutioner/fomål3 institutioner/formål4-9 institutioner/formål10-19 institutioner/formål20-39 institutioner/formål40-79 institutioner/formål

yderligere 40 institutioner/formål

Passwordsynkronisering (ADP, ws99)1.500 kr.3.000 kr.4.500 kr.5.000 kr.7.000 kr.10.000 kr.12.500 kr.+ 4.000 kr.
Webservice-træk af brugeroplysninger (ADU, ws04)1.500 kr.3.000 kr.4.500 kr.5.000 kr.7.000 kr.10.000 kr.12.500 kr.+ 4.000 kr.
Passwordsynkronisering og webservice-træk (ADP, ADU, ws99, ws04)2.000 kr.4.000 kr.6.000 kr.8.000 kr.11.000 kr.16.000 kr.20.000 kr.+ 4.000 kr.
  • Institutioner med over 1000 årselever tæller for to institutioner, institutioner med over 2000 årselever tæller for tre institutioner, osv.
  • Hvis der synkroniseres data til mere end et formål, eksempelvis til AD og en skytjeneste, faktureres for antal institutioner gange antal formål.