Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denne artikel er arkiveret. Informationerne i artiklen kan være forældet, og må ikke bruges i produktion.

Der ydes ikke support på services og funktionalitet nævnt i artiklen.

Webservice ws02 er under udfasning. Denne webservice har vid udbredelse i mange onlinetjenesters grænseflade til UNI-Login.

I forbindelse med overgangen til nyt Unilogin SkoleGrunddata BPI-webservices vil det oftest være nødvendigt at gentænke onlinetjenestens grænseflade til UNI-Login. Dette skyldes at mange metoder udgår som straksopslag, og at det nye API generelt kræver eksplicitte dataaftaler indgået i UNI-Logins Brugeradministration. Primærbegrebet, der har forsøgt at udpege en primær institutionstilknytning, er udgået, da det ikke har nogen reel betydning. Bemærk at de nye UNI-Login snitflader kræver CPR-identifikation.

Det anbefales kraftigt at onlinetjenester anvender UNI-Logins autorisationsmodul, hvis man vil undgå den administrative byrde, der følger med indgåelsen af dataaftaler i Brugeradministrationen.

Nedenstående tabel giver et overblik over en mulige alternativer til metoder i ws02, og hvor der ikke findes et alternativ på nuværende tidspunkt.

Bemærk at wsiEKSPORT til fulde træk maksimalt må kaldes 4 gange pr. instituion pr. dag


ws02 metodeErstattes afKræver dataaftale?Alternativ?
4.2
ANTALALLEELEVERwsaLICENS hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALANSATTEwsaLICENS hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALELEVERPAAHOLDwsaLICENS hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALELEVERPAAKLASSETRINwsaLICENS hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALELEVERPAAKLASSEwsaLICENS hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALELEVERwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALHOLDwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALKLASSERwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALKLASSETRINwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
HENTHOLDwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
HENTINSTITUTIONERwsiINST.hentInstitutioner()NejInstitutionsregisteret
HENTINSTITUTIONwsiINST hentInstitution()NejInstitutionsregisteret
HENTKLASSERPAAKLASSETRINwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
HENTKLASSERwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
HENTKLASSETRINwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
4.3
HARFUNKTIONSMARKERINGFunktionsmarkeringer forsvinder

HENTFUNKTIONSLISTEFunktionsmarkeringer forsvinder

HENTPRIMAERINSTITUTIONPrimærbegrebet forsvinder

HENTINSTITUTIONSLISTEwsiBRUGER hentBrugersTilknytninger()Nej
4.4
HENTELEVwsiINST hentInstBruger()JawsiEKSPORT_lille med dataaftale
HENTPERSONPrimærbegrebet forsvinder

4.5
HENTALLEELEVERwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTANSATTEwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTBRUGEREMEDFUNKTIONwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTELEVERPAAHOLDwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTELEVERPAAKLASSETRINwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTELEVERPAAKLASSEwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTELEVERwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTPERSONLISTEwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
4.6
HENTPERSONCPRPrimærbegrebet forsvinder

HENTCPRErstattes senere

4.7
HENTALLEELEVERCPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTANSATTECPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTELEVCPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTELEVERCPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTELEVERPAAHOLDCPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTELEVERPAAKLASSECPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTELEVERPAAKLASSETRINCPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTPERSONLISTECPRwsiEKSPORT_mellemJa

Denne artikel er arkiveret. Informationerne i artiklen kan være forældet, og må ikke bruges i produktion.

Der ydes ikke support på services og funktionalitet nævnt i artiklen.