Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det er en forudsætning at tjenesteudbydere, som tilslutter sig STIL infrastruktur-services, er oprettet som udbyder-institution og i den forbindelse udpeger en brugeradministrator og bliver tilsluttet UNI-Login Brugeradministration

Der kan ad denne vej oprettes testbrugere og demobrugere på udbyder-institutionen, som kan anvendes ved test af STIL infrastruktur-services. På denne måde kan almindelige funktionstests foretages i STILs produktionsmiljø inden for rammerne af udbyder-institutionen egne data.

Hvis der er behov for tests, som anvender data fra andre institutioner end udbyder-institutionen selv, kan dataaftaler indgås med den dataansvarlige institution i UNI-Login Brugeradministrationen. 

Performancetests og penetrationstests af sikkerheden er ikke tilladt i STILs produktionsmiljø. Ved særligt dokumenterede behov kan der gives adgang til disse testformer i STILs interne test eller pre-produktionsmiljø.