Fælles Forenklede Mål omfatter de mål, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udpeget til at være nationale mål for undervisningen i grundskolen. De udgør dermed et centralt omdrejningspunkt for lærernes tilrettelæggelse af den målstyrede undervisning og understøtter derigennem elevernes læring.

Webservicen Forenklede fælles mål giver adgang til kompetenceområder og kompetencemål samt de færdigheds- og vidensmål, der hører til de enkelte kompetenceområder og -mål. Webservicen leverer data for alle fag og børnehaveklassen.

De overordnede kompetencemål kan nedbrydes til først en konkretisering i form af målpar, som indeholder færdighedsmål og vidensmål indenfor tre faser. Disse målpar kan lærerne efterfølgende nedbryde til konkrete læringsmål for de enkelte læringsmål.

Adgang til data

Der kræves ikke Uni-Login for adgang til data.

Betingelser for brug af servicen

For at få adgang til servicen kræver det, at du har en tilslutningsaftale med Styrelsen for It og Læring.

Tekniske krav til brug af servicen

For at bruge servicen kræver det, at du kan håndtere SOAP-webservices. 

For detaljeret information om webservice og metoder, se Snitfladebeskrivelse for BPI-integrationsplatformen.