I forbindelse med overgangen til nyt Optagelse.dk, skal du være opmærksom på, at der for medarbejdere i skoleåret 2022/2023, vil være to indgange ind i Optagelse.dk.

Adgang til parathedsvurderinger if afhentning af 10. klasses ansøgninger

I fremtiden skal man bruge bestemte rettigheder på sin Nemlog-in medarbejdersignatur for at kunne logge ind på sider som
 • Optagelse.dk
 • Karakterdatabasen.dk
 • Tilslutning.stil.dk
 • Ordblindetest.dk

Disse rettigheder tildeles af din NemLog-in administrator via NemLog-in brugeradministrationsværktøjet.
Du kan følge punkterne herunder for at komme i gang.


Undersøg proceduren med brugeradministratoren i din organisation

1) Du skal først og fremmest have en medarbejdersignatur (også kaldet medarbejdercertifikat) tilknyttet din institution. Dette udstedes af skolens Nemlog-in administrator.

2) Der kan være interne procedurer for at anmode om rettigheder i din organisation eller kommune, som du skal følge, og som overflødiggør nogle af punkterne i denne vejledning. Tjek derfor altid først med din organisation eller kommune, hvad du skal gøre for at få rettigheden tildelt.

→ Hvem er min NemLog-in administrator?

Hvis du selv skal anmode om rettigheden

1) Hvis du selv skal anmode om rettigheden skal du logge i på nemlog-ins brugeradministration: Log ind på brugeradministration.nemlog-in.dk (NemID's brugeradministration)

(info) Bemærk, at dette ikke er et værktøj STIL yder teknisk support til. Hvis vejledningen her ikke er fyldestgørende, skal du kontakte Erhvervsstyrelsens Kundecenter

2) De rettigheder som giver adgang til STILs tjenester, kan du finde ved at gå ind under menu-punktet ”Få flere rettigheder” og tryk på plusset ved ”uddannelse og prøver”Herefter folder der sig en lang liste af rettigheder ud.

Visning af brugerfladen på Nemlog-in brugeradministration, hvor det vises med pil, hvor man skal trykke for at anmode om flere rettigheder

3) Sæt hak i den eller de rettigheder du skal bruge - og KUN den/de rettigheder de skal bruge - og tryk "Send forespørgsel" nede i bunden.

(info) Afhængig af rettigheden, er der forskellige ting man skal være opmærksom på skal være opfyldt, for at den virker, hvilket du kan finde en oversigt over i næste punkt. Benyt evt. kommentarfeltet til at gøre din brugeradministrator opmærksom herpå.

→ skriv fx. "Rrettigheden kræver særlige indstillinger. Se her hvilke: https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=173736333"


Oversigt over rettigheder, og hvad man skal være opmærksom på - også relevant for brugeradministratorer

Vælg en rettighed på listen herunder, og se de vigtige indstillinger der gør sig gældende for at rettigheden virker.

Alle ændringer af rettigheder og indstillinger skal foretages af jeres brugeradministrator på nemlog-ins brugeradministration:

https://brugeradministration.nemlog-in.dk 

Generelt for alle produkter/sider:

(error) LAD VÆRE MED AT TILDELE UNØDVENDIGE RETTIGHEDER. Brugere skal som udgangspunkt kun bruge én rettighed pr. produkt/side, og alle overflødige rettigheder eller dubletter skal slettes.

(error) Rettighederne herunder må ikke tildeles i kraft af brugergrupper - det kan tjekkes og rettes af din brugeradministrator. Hvis det ikke virker, bør I undersøge, om der ligger nogle rettigheder til produktet/siden på brugerens grupper.

(tick) Alle CVR og P-numre skal være i overensstemmelse med institutionsregistret. Tjek registret her: Institutionsregisteret

Som brugeradministrator kan du tildele en rettighed til en bruger, så den er begrænset til institutionens p-enhed. For at gøre dette, er der to ting der er vigtige:

1) Lad være med at sætte kryds i blokken "Uddannelse og prøver". Fold den ud ved at trykke på krydset til højre, og sæt hak i den individuelle rettighed.

 

2) Inden du klikker på "Tildel" i bunden, skal du være opmærksom på den grå boks. Har kan man vælge at tildele rettigheden på tre forskellige niveauer - CVR, P-nummer og SE-nummer. Vælg den midterste "Begræns til P-enhed" og find P-nummeret på listen i drop-down-menuen ved siden af. Herefter kan du tildele rettigheden.

 

Kontakt Erhvervsstyrelsens Kundecenter, hvis du har brug for mere hjælp til, hvordan du tildeler rettigheder eller anvender brugeradministrationsværktøjet i øvrigt. På linket finder du også de officielle vejledninger til værktøjet for brugeradministratorer.

Adgang til Optagelse.dk kræver én af de to følgende rettigheder (KUN én)

"Optagelse: Skolemedarbejder" | for dig der er medarbejder på en grundskole

(tick) Du skal bruge rettigheden, hvis du er medarbejder på en grundskole eller 10. klasseskole

Det kan fx være lærer, leder, administrativ medarbejder, skolesekretær eller vejleder på efterskole/privatskole

(tick) Rettigheden skal være begrænset til institutionens P-enhed.

Du kan tjekke om rettigheden er afgrænset til p-enhed, ved at logge på https://brugeradministration.nemlog-in.dk og gå ind under "Min Profil".

 • Hvis der står et p-nummer ud for rettigheden i kolonnen "Organisationsenhed" under "Brugerens rettigheder", er den afgrænset til p-nummer.
 • Hvis feltet er blankt, skal du bede din nemlog-in brugeradministrator om at 1) slette alle optagelses-relaterede rettigheder, og 2) tildele dig rettigheden på ny, så den er begrænset til dit p-nummer.
 • Hvis der optræder mere end én rettighed til optagelse, skal de overflødige fjernes, så der kun står én tilbage (rettigheder til andre produkter/sider må selvfølgelig gerne stå der).

SE EKSEMPEL

(error) Der må ikke være dubletter eller unødvendige rettigheder til optagelse.dk på en bruger - de skal slettes

 • Rettigheden må kun stå der én gang for hver p-enhed brugeren skal have adgang til.
 • Den må ikke der stå uden p-enheds-begrænsning
 • Den må ikke kombineres med rettigheden: "Optagelse: KUI Vejleder". Man må kun have én af de to. 

(question) Kendte problemer

ProblemLøsning
Når du logger ind, møder du en fejl-meddelelse om manglende CVR-tilknytning i institutionsregistret.Denne fejl betyder oftest, at rettigheden ikke er begrænset til p-nummer, eller at man har overflødige rettigheder liggende til optagelse.dk
Alt står præcis som det skal på nemlog-ins brugeradministration, men det virker stadig ikke.

Problemet kan skyldes, at rettigheden er tildelt til din brugergruppe. Hvis den er det, skal denne rettighed fjernes.

Det er din brugeradministrator der kan tjekke om det er tilfældet, og kan fjerne rettigheden igen. 

"Optagelse: KUI Vejleder" | for dig der er vejleder i den kommunale ungeindsats

(tick) Rettigheden gælder KUN  for vejledere i Den kommunale Ungeindsats, der skal bruge UPV-værktøjet og de øvrige funktioner på optagelse.dk

 • Hvis der optræder mere end én rettighed til optagelse, de overflødige fjernes, så der kun står én tilbage (rettigheder til andre produkter/sider må selvfølgelig gerne stå der).

(error) Der må ikke være dubletter eller unødvendige rettigheder til optagelse.dk på en bruger - de skal slettes

 • Rettigheden må kun være tildelt én gang til en bruger.
 • Den må ikke kombineres med rettigheden: "Optagelse: Skolemedarbejder".

(question) Kendte problemer

ProblemLøsning
Når du logger ind, møder du en fejl om manglende CPR-data. I nogle tilfælde hjælper det at fjerne alle rettigheder der har med optagelse at gøre, og tildele rettigheden som KUI vejleder på ny.
Din kommune er en del af et tværkommunalt KUI-samarbejde, men du kan ikke se nogen skoler når du logger påProblemet er ved at blive løst, og vi forventer det virker inden den 1. december.
Alt står præcis som det skal på nemlog-ins brugeradministration, men det virker stadig ikke

Problemet kan skyldes, at rettigheden er tildelt til din brugergruppe. Hvis den er det, skal denne rettighed fjernes.

Det er din brugeradministrator der kan tjekke om det er tilfældet, og kan fjerne rettigheden igen. 

Adgang til Karakterdatabasen.dk kræver én af de to følgende rettigheder (KUN én)

"Karakterdatabasen for grundskoler: Giv rettigheder til at se data" | for dig der indberetter gennem et studieadministrativt system

(tick) Rettigheden skal gives til medarbejdere på grundskoler eller 10. klasseskoler, der indberetter gennem et studieadministrativt system

Med rettigheden kan du logge på karakterdatabasen og se hvad skolen har indberettet af karakterer og beviser, samt tilgå elevoverblikket for 9. klasse.

(tick) P-nummer skal være tilknyttet brugerens signatur

Du kan tjekke om din institutions p-nummer er tilknyttet din medarbejdersignatur, ved at

SE EKSEMPEL

(tick) Personnummer (CPR) skal være tilknyttet medarbejdersignaturen.

Du kan tjekke om dit CPR-nummer fremgår af din medarbejdersignatur ved at

SE EKSEMPEL

(question) Kendte problemer

ProblemLøsning
Efter man er logget på, bliver man smidt af igen så snart man trykker på noget.

Prøv at fjerne alle rettigheder til Karakterdatabasen, tjek at

 • P-nummer står på signaturen (se ovenfor)
 • CPR-nummer er tilknyttet signaturen (se ovenfor)

og tildel rettigheden på ny.

Alt står præcis som det skal på nemlog-ins brugeradministration, men det virker stadig ikke.

Problemet kan skyldes, at rettigheden er tildelt til din brugergruppe. Hvis den er det, skal denne rettighed fjernes.

Det er din brugeradministrator der kan tjekke om det er tilfældet, og kan fjerne rettigheden igen. 

"Karakterdatabasen for grundskoler: Giv rettigheder til at se og indberette data" | for dig der indberetter manuelt (kræver dataaftale med STIL)

(tick) Rettigheden skal gives til medarbejdere på grundskoler eller 10. klasseskoler, der indtaster karakterer og beviser direkte i karakterdatabasen

 • Med rettigheden kan du indberette ved at indtaste karakterer og beviser direkte i indberetningsmodulet på karakterdatabasen.dk.
 • Du kan også se hvad skolen har indberettet af karakterer og beviser, samt tilgå elevoverblikket for 9. klasse.

(error) Rettigheden skal IKKE bruges af skoler, der indberetter via et studieadministrativt system.

Brug i stedet rettigheden der hedder "Karakterdatabasen for grundskoler: Giv rettigheder til at se data" - se ovenfor.

(tick) P-nummer skal være tilknyttet brugerens signatur

Du kan tjekke om din institutions p-nummer er tilknyttet din medarbejdersignatur, ved at

SE EKSEMPEL

(tick) Personnummer (CPR) skal være tilknyttet medarbejdersignaturen.

Du kan tjekke om dit CPR-nummer fremgår af din medarbejdersignatur ved at

SE EKSEMPEL

(tick) Rettigheden kan KUN bruges, hvis man samtidig har en dataaftale med STIL

 • Dette kan man tjekke på tilslutning.stil.dk - kontakt supporten hvis du er i tvivl. 
 • Kontakt supporten, hvis I har behov for at oprette en dataaftale
 • Kontakt supporten, hvis I har en dataaftale som I ikke længere benytter jer af (fx. hvis i er overgået til at indberette via et studieadministrativt system).  

(question) Kendte problemer

ProblemLøsning
Efter man er logget på, bliver man smidt af igen så snart man trykker på noget.

Prøv at fjerne alle rettigheder til Karakterdatabasen, tjek at

 • P-nummer står på signaturen (se ovenfor)
 • CPR-nummer er tilknyttet signaturen (se ovenfor)

og tildel rettigheden på ny.

Hvis man trykker på knappen "indberet" bliver man smidt af, I mangler en dataaftale med STIL. Oret en skriftlig henvendelse til supporten.
Du skal bruge adgang til at indberette på andre institutioner end din egen.Dette er i øjeblikket ikke teknisk muligt.
Alt står præcis som det skal på nemlog-ins brugeradministration, men det virker stadig ikke.

Problemet kan skyldes, at rettigheden er tildelt til din brugergruppe. Hvis den er det, skal denne rettighed fjernes.

Det er din brugeradministrator der kan tjekke om det er tilfældet, og som kan fjerne rettigheden igen. 

Har du brug for mere hjælp?

Gå til erhvervsstyrelsens support-side på dette link. Her kan du finde vejledninger, svar på ofte stillede spørgsmål og kontakte deres tekniske support.

Læs mere om tilkøb af CPR-tilknytning på dette link: https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/administrator/Pages/tilkoeb-cpr-tilknytning.aspx

Skal du bruge flere rettigheder? Se Oversigt over Nemlog-in rettigheder til STIL-tjenester

Log ind på siden med din medarbejdersignatur

Når din adgang er godkendt, kan du logge ind på Optagelse.dk via "Log på" knappen fra Medarbejderforsiden.

Gå ind på Karakterdatabasen.dk  og tryk "Log ind på karakterdatabasen" på forsiden

Gå til tilslutning.stil.dk og tryk "Log ind" øverst til højre

 

Har du brug for mere hjælp?

Gå til erhvervsstyrelsens support-side på dette link. Her kan du finde vejledninger, svar på ofte stillede spørgsmål og kontakte deres tekniske support.

Adgang til oprettelse af udbud

 • Klik på 'Medarbejderforside' i toppen til højre på forsiden af Optagelse.dk
 • Klik på den grønne knap Log på, og benyt din medarbejdersignatur til at logge på Optagelse.dk.


Forudsætninger for login

For at du kan logge ind på Optagelse.dk og oprette udbud, er der to punkter, som skal være opfyldt:

 1. Du skal have en gyldig medarbejdersignatur.
 2. Din medarbejdersignatur skal være registreret i Optagelse.dk.

1. Gyldig medarbejdersignatur

Du kan teste om din medarbejdersignatur virker som den skal på medarbejdersignatur.dk.

Klik på 'Tjek din nøglefil' eller 'Tjek dit nøglekort'.

 • Hvis din signatur ikke består testen, skal du skal fejlsøge i samarbejde med din kommunale support eller direkte ved NemLog-ins support.

2. Registrér medarbejdersignatur i Optagelse.dk

 • For at kunne logge på Optagelse.dk, skal du først være oprettet som bruger af Optagelse.dk, hvis det er første gang, du logger ind, vil Optagelse.dk spørge, hvilken institution du er tilknyttet og bede om kontaktoplysninger. Når det er indsendt, vil jeres Optagelse.dk brugeradministratorer kunne aktivere dig, så du vil kunne logge ind.
  Du kan læse mere om den proces på denne side. Har I ingen brugeradministrator skolen eller er denne stoppet, skal du kontakte Optagelse.dk supporten, som kan hjælpe jer videre. I den forbindelse vil I givetvis også for brug for brugeradministrator-blanketten.