Den første version af sprogvurdering.dk giver ikke mulighed for at elever selv kan logge ind og tage en test.

Derfor skal den foretages på papir og indtastes.