Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Webservice ws02 er under udfasning. Denne webservice har vid udbredelse i mange onlinetjenesters grænseflade til UNI-Login.

I forbindelse med overgangen til nyt UNI-Login Webservice API vil det oftest være nødvendigt at gentænke onlinetjenestens grænseflade til UNI-Login. Dette skyldes at mange metoder udgår som straksopslag, og at det nye API generelt kræver eksplicitte dataaftaler indgået i UNI-Logins Brugeradministration. Primærbegrebet, der har forsøgt at udpege en primær institutionstilknytning, er udgået, da det ikke har nogen reel betydning. Bemærk at de nye UNI-Login snitflader kræver CPR-identifikation.

Det anbefales kraftigt at onlinetjenester anvender UNI-Logins autorisationsmodul, hvis man vil undgå den administrative byrde, der følger med indgåelsen af dataaftaler i Brugeradministrationen.

Nedenstående tabel giver et overblik over en mulige alternativer til metoder i ws02, og hvor der ikke findes et alternativ på nuværende tidspunkt.

Bemærk at wsiEKSPORT til fulde træk maksimalt må kaldes 4 gange pr. instituion pr. dag


ws02 metodeErstattes afKræver dataaftale?Alternativ?
4.2
ANTALALLEELEVERwsaLICENS hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALANSATTEwsaLICENS hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALELEVERPAAHOLDwsaLICENS hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALELEVERPAAKLASSETRINwsaLICENS hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALELEVERPAAKLASSEwsaLICENS hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALELEVERwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALHOLDwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALKLASSERwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
ANTALKLASSETRINwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
HENTHOLDwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
HENTINSTITUTIONERwsiINST.hentInstitutioner()NejInstitutionsregisteret
HENTINSTITUTIONwsiINST hentInstitution()NejInstitutionsregisteret
HENTKLASSERPAAKLASSETRINwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
HENTKLASSERwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
HENTKLASSETRINwsiINST hentGrupper()NejwsiEKSPORT_lille med dataaftale
4.3
HARFUNKTIONSMARKERINGErstattes senere

HENTFUNKTIONSLISTEErstattes senere

HENTPRIMAERINSTITUTIONPrimærbegrebet forsvinder

HENTINSTITUTIONSLISTEwsiBRUGER hentBrugersTilknytninger()Nej
4.4
HENTELEVwsiINST hentInstBruger()JawsiEKSPORT_lille med dataaftale
HENTPERSONPrimærbegrebet forsvinder

4.5
HENTALLEELEVERwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTANSATTEwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTBRUGEREMEDFUNKTIONwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTELEVERPAAHOLDwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTELEVERPAAKLASSETRINwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTELEVERPAAKLASSEwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTELEVERwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
HENTPERSONLISTEwsiEKSPORT_lille med dataaftaleJa
4.6
HENTPERSONCPRPrimærbegrebet forsvinder

HENTCPRErstattes senere

4.7
HENTALLEELEVERCPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTANSATTECPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTELEVCPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTELEVERCPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTELEVERPAAHOLDCPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTELEVERPAAKLASSECPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTELEVERPAAKLASSETRINCPRwsiEKSPORT_mellemJa
HENTPERSONLISTECPRwsiEKSPORT_mellemJa
  • No labels